K-607:2014

Katalog części zamiennych do kotłów EcoCondens INTEGRAWKD1990.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSAC. ZINTEGR ECOCONDENS INTEGRA-20
WKD2500.00.00.00-B KOCIOŁ ZINTEG.ECOCONDENS INTEGRA-20 PWM (20)
WKD2820.00.00.00-B KOCIOŁ ZINTEG.ECOCONDENS INTEGRA-20 INT (20/20)
WKD1980.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSAC. ZINTEGR ECOCONDENS INTEGRA-25
WKD2490.00.00.00-B KOCIOŁ ECOCONDENS INTEGRA PWM 25KW
WKD2810.00.00.00-B KOCIOŁ ZINTEG.ECOCONDENS INTEGRA-25 INT (25/27)


picture in details map section
ECOCONDENS INTEGRA 25 198x.00.00.00
ECOCONDENS INTEGRA 20 199x.00.00.00
picture in details map section
ECOCONDENS INTEGRA 25 PWM 249x.00.00.00
ECOCONDENS INTEGRA 20 PWM 250x.00.00.00
ECOCONDENS INTEGRA 25 PWM 279x.00.00.00
ECOCONDENS INTEGRA 20 PWM 280x.00.00.00
picture in details map section
ECOCONDENS INTEGRA 25 INT 281x.00.00.00 283x.00.00.00
ECOCONDENS INTEGRA 20 INT 282x.00.00.00 284x.00.00.00
picture in details map section
Rys./Drawing/Zeichnung/Рисунок H1
Hydroblok z pompą OTSL
Hydraulic group with OTSL pump 1960.01.00.00
picture in details map section
Rys./Drawing/Zeichnung/Рисунок H2
Hydroblok z pompą PWM
Hydraulic group with PWM pump 2490.01.00.00
picture in details map section
Rys./Drawing/Zeichnung/Рисунок H3
Hydroblok z pompą INT
Hydraulic group with INT pump 2810.01.00.00
picture in details map section
Rys./Drawing/Zeichnung/Рисунок 2
Wymiennik ciepła spaliny-woda
Flue-gas – water heat exchanger
Теплообменник продукты сгорания-вода
Abgas-Wasser Wärmetauscher Patrz tabela
See table см. Таблицу s. Tabelle
picture in details map section
Rys./Drawing/Zeichnung/Рисунок S1
Konsola sterowania
Control console

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 1 WENTYLATOR NADMUCHOWY
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
2 2 Wymiennik ciepła spaliny/woda
zast.od: 2012-10-31
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
z elektrodą długą

stosować zamiennie: Z1910.24.00.00
zast.od: 2012-01-10
zast.do: 2013-01-02
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
z elektrodą krótką

stosować zamiennie: Z1910.24.00.00
+ Podz.przewodu zapalacza Z1780.21.03.00
+ Podz.przewodu kontroli płomienia Z1780.21.02.00
zast.od: 2013-03-01
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
z elektrodą długą
zast.do: 2012-10-31
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
z elektrodą długą

stosować zamiennie: Z1780.24.00.00
zast.od: 2012-02-10
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
z elektrodą krótką

stosować zamiennie: Z1780.24.00.00
+ Podz.przewodu zapalacza Z1780.21.03.00
+ Podz.przewodu kontroli płomienia Z1780.21.02.00
zast.od: 2013-03-01
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
z elektrodą długą
3 2.1 Elektroda kontroli płomienia
zast.od: 2012-12-13
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
elektroda długa
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
elektroda krótka
4 2.2 Elektroda zapłonowa
zast.od: 2012-12-13
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
elektroda długa
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
elektroda krótka
5 2.3 Uszczelka elektrody kontroli płomienia
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
6 2.4 Uszczelka elektrody zapłonowej
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
7 2.5 Izolacja termiczna wewnętrzna
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
8 2.6 Izolacja pokrywy komory
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
9 2.7 Uszczelka sznurkowa
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
10 2.8 Uszczelka pokrywy
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
11 2.9 Uszczelka wylotu spalin
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
12 3 Pompa wodna
zast.do: 2013-11-14
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
zast.od: 2013-11-15
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
13 3.2 ODPOWIETRZNIK Z USZCZELKĄ
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
do pompy OSTL 15

198x.00.00.00
199x.00.00.00
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
do pompy CB.OTMSL INT 15
Yonos PARA 15/7.0 PWM

249x.00.00.00
250x.00.00.00
279x.00.00.00
280x.00.00.00
281x.00.00.00
282x.00.00.00
283x.00.00.00
284x.00.00.00
14 4 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3bar
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
15 5 PRZETWORNIK CIŚNIENIA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
16 6 ZESPÓŁ MIESZAJĄCY VENTURI
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
17 7 Zawór gazowy
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
18 9 ZBIORNIK KOMPENSAC. C.O.
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
woda grzewcza
19 10 OGRANICZNIK temperatury 95°C
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
20 11 CZUJNIK NTC STYKOWY
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
21 12 SYFON
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
22 13 PODZESPÓŁ OCIEKACZA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
23 14 WĘŻYK SILIKONOWY Ø6 x Ø9 x 750 mm
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
24 15 Rura sprężysta DN63
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
25 16 Uszczelka zesp. mieszającego płaska
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
26 17 Czujnik temp. NTC zasobnika
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
27 18 ZASOBNIK WODY UŻYTKOWEJ 45L
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
28 19 Anoda magnezowa
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
29 20 Naczynie wyrównawcze
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
woda użytkowa
30 21 SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
element hydrobloku
31 25 KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
32 28 Zawór kulowy z zaworem zwrotnym
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
33 29 Zawór bezpieczeństwa
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
34 30 KORPUS ZAWORÓW
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
ECOCONDENS INTEGRA
198x.00.00.00
199x.00.00.00
35 * Wężyk silikonowy
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
36 8 Sterownik ESYS S4965V2115
Sterownik do kotłów INTEGRA w produkcji od 15.02.2013

W kotłach w produkcji od 15.02.2013r. wprowadzono dwa nowe „uniwersalne” sterowniki ESYS (współpracujące z wyświetlaczem DSP49G1079).

Uwaga:
Po zamontowaniu tych sterowników w kotle, należy ustawić parametry
par3, par8 i par14 zgodnie z tabelą 4.3.2.1 wg instrukcji ISU odpowiedniej dla kotła,
w którym zamontowany jest sterownik.
zast.od: 2013-02-14
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
ECOCONDENS INTEGRA INT

zast.od: 2013-02-14
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
ECOCONDENS INTEGRA PWM
37 P2 Płyta wyświetlacza DSP49G1079
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
patrz instrukcja IM-509:2012
załączana do części zamiennej
38 P3 POKRYWA TYLNA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
39 * Przewód sterujący X1
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
40 * Przewód zasilania wentylatora
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
41 P4 PODZ. PRZEWODU KONTROLI PŁOMIENIA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Stosować do wymiennika z długą elektrodą
Применять в теплообменнике с длинным электродом
Apply to the heat exchanger with a long electrode
Zu dem Austauscher mit Kurzelektrode einwenden
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Stosować do wymiennika z krótką elektrodą
Применять в теплообменнике с коротким электродом
Apply to the heat exchanger with a short electrode
Zu dem Austauscher mit Langelektrode einwenden
42 P5 PODZ. PRZEWODU ZAPALACZA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Stosować do wymiennika z długą elektrodą
Применять в теплообменнике с длинным электродом
Apply to the heat exchanger with a long electrode
Zu dem Austauscher mit Kurzelektrode einwenden
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Stosować do wymiennika z krótką elektrodą
Применять в теплообменнике с коротким электродом
Apply to the heat exchanger with a short electrode
Zu dem Austauscher mit Langelektrode einwenden
43 P6 PODZ. PRZEWODU PC
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
44 P7 PODZ. PRZEWODU WYŚWIETLACZA X2
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
45 P8 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE Z WTYCZKĄ
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
46 P9 Przewód zaworu trójdrożnego
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
1.Black/черный/Schwarz
2.Blue/синий/Blau
3.Brown/коричневый/Braun
47 P10 PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
ZZ-yellow-green cable
N- neutral conductor
L-phase conductor
ZZ – жила в желто-зеленой изоляции
N- нейтральный провод
L – провод фазы
ZZ- gelb-grüne Kabel
N- Neutralleiter
L- Außenleiter
48 P11 PRZEWÓD OCHRONNY WSPÓLNY
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
49 P12 Przewód sterujący PWM
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
50 P13 Przewód zasilania pompy PWM
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
51 P14 PODZ.PRZEWODU CZUJNIKÓW X3
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
52 * Przewód przetwornika ciśnienia
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
53 * Uszczelka do gazu
1

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
54 * Uszczelki do kotła
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
W skład zestawu naprawczego wchodzą /Repair set includes:/
В комплекте находятся:/Der Reparatursatz beinhaltet
1. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо//Dichtung Oring 0700.01.00.14 8 szt./pcs./шт/.Stück
2. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0850.00.00.08 2 szt./pcs./шт/
3. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.00.15 1 szt./pcs./шт. Stück
4. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.00.00.08 1 szt./pcs./шт/Stück.
5. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.00.11 1 szt./pcs./шт./ Stück
6. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0560.00.00.27 1 szt./pcs./шт. Stück/
lub / or / или/oder 0300.00.00.13
7. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung /105 0950.10.00.12 1 szt./pcs./шт./ Stück
8. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.04.22 1 szt./pcs./шт/Stück.
9. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0700.01.04.12 1 szt./pcs./шт/Stück.
10. Uszczelka / Gasket / Прокладка /Dichtung 0720.04.00.05 1 szt./pcs./шт. Stück/
11. Uszczelka / Gasket / Прокладка /Dichtung 0700.01.00.16 1 szt./pcs./шт. Stück/
lub / or / или/oder 0300.00.00.08
12. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0370.00.00.09 7 szt./pcs./шт./ Stück
13. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung 0560.00.00.04 1 szt./pcs./шт. Stück/
16. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.26 1 szt./pcs./шт Stück.

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
55 * Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego
1
Obowiązuje w naprawach
pogwarancyjnych
W skład zestawu naprawczego wchodzą /Repair set includes:/
В комплекте находятся:/Der Reparatursatz beinhaltet
1. Tulejka zewn. / External sleeve / Внешняя втулка 0700.01.01.03 1 szt./pcs./шт. /Stück
2. Tulejka wewn. / Internal sleeve / Внутренная втулка 0700.01.01.04 1szt./pcs./шт. /Stück
3. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø2.84x2.62. 0700.01.01.05 1 szt./pcs./шт. /Stück
4. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø21.89x2.62. 0700.01.01.06 2 szt./pcs./шт. /Stück
5. Prowadnica / Guide / Водилка/ Führung 0700.01.01.07 1 szt./pcs./шт. /Stück
6. Sprężyna / Spring / Пружина/ Feder 0700.01.01.08 1 szt./pcs./шт. /Stück
7. Grzybek / Head / Грибок/ Pilzchen 0700.01.01.09 2 szt./pcs./шт. /Stück
8. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø2.9x1.78 0700.01.01.10 2 szt./pcs./шт. /Stück
9. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø13.1x2.62. 0700.01.01.11 2 szt./pcs./шт. /Stück
10. Zawleczka / Cotter pin / Шплинт/ Splint 0700.01.01.12 2 szt./pcs./шт. /Stück
11. Oś / Axis / Ось/ Axe 0700.01.01.13 1 szt./pcs./шт. /Stück
12. Łącznik pionowy/Vertical connector/ 1490.01.01.01 1 szt./pcs./шт. /Stück
Вертикальный соединитель/Muffe senkrecht
56 * Zestaw naprawczy korpusu zaworów
1
Obowiązuje w naprawach pogwarancyjnych
W skład zestawu naprawczego wchodzą /Repair set includes:/
В комплекте находятся:/Der Reparatursatz beinhaltet

1. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø1.8x2.65 0700.01.03.02 1 szt./pcs./шт. /Stück
2. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø5.28x1.78 0700.01.03.04 1 szt./pcs./шт. /Stück
3. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø9.25x1.78 0700.01.00.10 1 szt./pcs./шт. /Stück
4. Pokrętło / Knob / Поворотная ручка/ Drehknopf 0 700.01.03.08 1 szt./pcs./шт. /Stück

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
57 O1 Uszczelka do wody
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 198x.00.00.00, 199x.00.00.00

58 O2 Uszczelka do wody
8
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 198x.00.00.00, 199x.00.00.00
59 O2 Uszczelka do wody
9
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 249x.00.00.00, 250x.00.00.00,
281x.00.00.00, 282x.00.00.00
60 O4 Uszczelka do wody
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25

61 O5 Uszczelka do wody
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 198x.00.00.00, 199x.00.00.00
62 O5 Uszczelka do wody
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 249x.00.00.00, 250x.00.00.00,
281x.00.00.00, 282x.00.00.00
63 O6 Uszczelka do wody
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 249x.00.00.00, 250x.00.00.00,
281x.00.00.00, 282x.00.00.00
64 O10 Uszczelka do wody
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
65 O11 Uszczelka do wody
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
66 O12 Usczelka do wody
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
67 O13 Uszczelka do wody
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
68 O14 Uszczelka do gazu
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
69 O16 USZCZELKA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
70 U2 USZCZELKA
6
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
71 U3 USZCZELKA
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
72 U4 USZCZELKA GAMBITOWA fi24x16x2
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
73 U6 USZCZELKA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
74 U8 USZCZELKA
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
75 U9 Uszczelka taśmowa 15x3
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
76 U10 Uszczelka
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
77 Z1 Zapinka I
3
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 198x.00.00.00, 199x.00.00.00

78 Z1 Zapinka I
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 249x.00.00.00, 250x.00.00.00,
281x.00.00.00, 282x.00.00.00
79 Z2 Zapinka II
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 198x.00.00.00, 199x.00.00.00
80 Z3 Zapinka III
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
81 Z4 Zapinka IV
2
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
Kotły 198x.00.00.00, 199x.00.00.00
82 Z5 Zapinka fi 9
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25
83 Z6 Zapinka III
1
 • ECOCONDENS INTEGRA-20
 • ECOCONDENS INTEGRA-25