K-67:2004/PL,GB,RU

GCO-DP-23-07 - Nieprodukowany GCO-DP-23-17 - Nieprodukowany GCO-DZ-29-08 - Nieprodukowany0560.00.00.00 KOCIOŁ GCO-DP-23-07
0590.00.00.00 KOCIOŁ GCO-DP-23-17
0570.00.00.00 KOCIOŁ GCO-DZ-29-08


l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 1 Odpowietrznik automatyczny
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
Podłączenie - 3/8”
Max temp. pracy - 95°C
Max ciśn. pracy - 3 bar
2 2 Odpowietrznik ręczny
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
3 * Czujnik przepływu wody
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
I – W kotle typ GCO-DP-23-17 może być zastosowany czujnik przepływu wody grzewczej
o numerze rysunku 560.00.50.00 po dokonaniu nw. czynności

• Odłączyć kocioł od sieci elektrycznej,
• Odciąć przewód elektryczny od uszkodzonego czujnika zachowując maksymalną jego długość,
• Wykręcić uszkodzony czujnik,
• Na odciętym przewodzie odizolować końcówki żył i oprawić na nich 2 wsuwki 6.3,
• Na połączeniu wsuwki z żyłą obkurczyć koszulkę termokurczliwą,
• Zamontować czujnik o nr rys. 560.00.50.00,
• Połączyć oprawiony przewód z przewodem czujnika,
• Sprawdzić poprawność działania czujnika.
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
II – W kotle typ GCO-DP-23-07 może być zastosowany czujnik przepływu wody grzewczej
o numerze rysunku 590.00.51.00 po dokonaniu nw. czynności

• Odłączyć kocioł od sieci elektrycznej,
• Odłączyć przewód elektryczny uszkodzonego czujnika od przewodu wychodzącego z wiązki elektrycznej kotła,
• Wykręcić uszkodzony czujnik,
• Na odizolowanych żyłach przewodu czujnika o nr rys. 590.00.51.00 oprawić na 2 nasuwki 6.3,
• Na połączeniu wsuwki z żyłą obkurczyć koszulkę termokurczliwą,
• Zamontować czujnik o nr rys. 590.00.51.00 z przewodem z nasuwkami,
• Połączyć przewód czujnika z przewodem wychodzącym z wiązki elektrycznej kotła,
• Sprawdzić poprawność działania czujnika.
4 37 Wymiennik ciepła spaliny-woda
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
1
 • GCO-DZ-29-08
5 8 Podzespół zaworu regulacyjnego
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
6 9 POMPA WODNA
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
7 18 Wymiennik ciepła woda – woda
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
8 12 Zespół gazowy
na gaz: gazy ziemne
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DZ-29-08
Przy wymianie wymontować z uszkodzonego zaworu gazowego nw. elementy i zamontować do nowego.
- osłonkę
- wkręt ZM4x20
- mostek
- modulator
na gaz: skroplony
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DZ-29-08
Przy wymianie wymontować z uszkodzonego zaworu gazowego nw. elementy i zamontować do nowego.
- osłonkę
- wkręt ZM4x20
- mostek
- modulator
na gaz: gazy ziemne
1
 • GCO-DP-23-17
na gaz: skroplony
1
 • GCO-DP-23-17
9 32 Zawór trójdrożny ¾”
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DZ-29-08
1
 • GCO-DP-23-17
10 * Zespół zapalacza
na gaz: 2E 20mbar
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
na gaz: 2Ls- G2.350 -13mbar 2Lw-G27 -20mbar
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
na gaz: 3PB/P –G30/G31 – 37mbar
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
W skład zesp. zapalacza załączane luzem wchodzą:
To the igniter unit following parts are enclosed:
В состав узла
зажигателя в россыпю
входят:

-podz. zapal./subassembly of the igniter / подузел зажигателя
560 70 11 00
-tulejka / sleeve / втулка
560 70 10 02
-tulejka / sleeve / втулка
560 70 10 03
-tulejka / sleeve / втулка
560 70 10 04
-tulejka / sleeve / втулка
560 70 10 05
-elektroda / electrode /
560 70 10 06
-dysza zapalacza na gaz / nozzle of the burner supplied with gas /

2E-G20, 2Lw-GZ410,
2Ls-GZ350
i 3PB/P-G30/G31
11 * Zapalacz piezo
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
12 * Przewód zapalcza piezo
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
13 16 Zespół wodny
1
 • GCO-DP-23-07
1
 • GCO-DP-23-17
14 25 Zawór bezpieczeństwa
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
lub / or/ или
typ 17183 firmy ORKLI
15 3 Zespół termopary
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
16 * Manometr z termometrem
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
17 * Termostat z pokrętłem
1
 • GCO-DZ-29-08
18 21 Zawór bezpieczeństwa
1
 • GCO-DZ-29-08
- w sprzedaży do
IX 2006r A = 45mm
-on sale to 09.2006 A = 45mm
- в продажи до
IX 2006г. A = 45мм

- w sprzedaży od
X 2006r A = 39.5mm
-on sale since 10.2006 A = 39.5mm
- в продажи от
X 2006г. A = 39.5мм
19 * Podzespół elektrody magnezowej
1
 • GCO-DZ-29-08
20 * Dysza palnika
ozn.dyszy: 125
na gaz: 2E - G20 20mbar
16
 • GCO-DZ-29-08
ozn.dyszy: 125
na gaz: 2E - G20 20mbar
13
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
ozn.dyszy: 140
na gaz: 2 Lw - G27 20 mbar
13
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
ozn.dyszy: 190
na gaz: 2Ls–G2.350 13 mbar (GZ-35)
16
 • GCO-DZ-29-08
ozn.dyszy: 190
na gaz: 2Ls–G2.350 13 mbar (GZ-35)
13
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
ozn.dyszy: 75
na gaz: 3PB/P-G30 / G31 37 mbar (B i C)
16
 • GCO-DZ-29-08
ozn.dyszy: 75
na gaz: 3PB/P-G30 / G31 37 mbar (B i C)
13
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
21 * Dysza zapalacza
ozn.dyszy: 27
na gaz: 2E - G20 20mbar
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
ozn.dyszy: 32
na gaz: 2 Lw - G27 20 mbar 2Ls–G2.350 13 mbar
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
ozn.dyszy: 22
na gaz: 3PB/P-G30/G31 37mbar
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
22 * USZCZELKA Ø3,5x 33
2
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
Uszczelnienie połączenia rurek gazowych z zesp. gazowym.
1
 • GCO-DZ-29-08
Uszczelnienie połączenia rurek gazowych z zesp. gazowym.
23 * USZCZELKA ≠2 x 24 x 16
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
Uszczelnienie połączenia rurki z palnikiem
2
 • GCO-DZ-29-08
Uszczelnienie połączenia rurki z palnikiem i do 31.03.95r.
uszczelnienie rury z zesp. gazowym
24 * USZCZELKA ≠2 x 1 5x 10
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
Uszczelnienie połączenia rurki z zaworem
do napełniania instalacji wodą
25 * USZCZELKA ≠2 x 42 x 26
2
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
Uszczelnienie połączenia pompy z rurami
26 * USZCZELKA ≠2 x 24 x 16
8
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
Uszczelnienie połączenia wodnych ¾”
27 * USZCZELKA Ø3,5 x 25
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
Uszczelnienie połączenia rurki krótkiej z
wymiennikiem woda – woda
28 * USZCZELKA ≠2 x 18,4 x 16
3
 • GCO-DZ-29-08
uszczelnienie rurek w.u. ze
zbiornikiem 35 l i bypasem
29 * Zestaw naprawczy zespołu wodnego
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
W tym / including / в этoм:
-przepona / diaphragma / мембрама
560 05 00 01, 1 szt./pcs./шт.
-bolec / bolt / штифт
560 05 00 03, 1 szt./pcs./шт.
- krążek magnetyczny / magnetic disk / магнитный ролик
560 05 00 02, 1 szt./pcs./шт.
30 * Silniczek
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
31 * Ogranicznik temperatury 105°С
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
Wchodzi do termopary do zabezp.
przed przekroczeniem górnej granicy temp. wody w układzie c.o.
32 15 CZUJNIK TEMP.Z USZCZELKA
2
 • GCO-DP-23-17
33 * Ogranicznik przepływu
1
 • GCO-DP-23-17
34 * Wyłącznik główny
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DZ-29-08
35 * Przełącznik zima-lato
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DZ-29-08
36 * Okładzina I
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
37 * Okładzina II
2
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
38 4 Okładzina III
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
39 4 Okładzina III
1
 • GCO-DZ-29-08
40 * Naczynie wyrównwacze
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
1
 • GCO-DZ-29-08
41 * ZAWóR DO NAPEłniania WODą
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
 • GCO-DZ-29-08
42 * Zawór do opróżniania zbiornika 35 litrowego
1
 • GCO-DZ-29-08
43 * Zestaw naprawczy - uszczelki do kotła
1
 • GCO-DP-23-07
 • GCO-DP-23-17
W komplet zestawu naprawczego wchodzą:
Repair set includes:
Состав комплекта:

1. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0560 00 00 24 2 szt./pcs./шт.
2. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0.560 00 00 26 1 szt./pcs./шт.
3. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0.560 00 00 27 1 szt./pcs./шт.
4. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0.560 00 00 28 2 szt./pcs./шт.
5. Uszczelka / Gasket/ Прокладка. Z0370.00.00.08 8 szt./pcs./шт.
6. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0370.00.00.09 8 szt./pcs./шт.
7. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0560 00 00 31 1 szt./pcs./шт.
44 * Zestaw naprawczy - uszczelki do kotła
1
 • GCO-DZ-29-08
W komplet zestawu naprawczego wchodzą:
Repair set includes:
Состав комплекта:

1. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0560 00 00 24 1 szt./pcs./шт.
2. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0560 00 00 26 2 szt./pcs./шт.
3. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0560 00 00 27 2 szt./pcs./шт.
4. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0560 00 00 28 2 szt./pcs./шт.
5. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0370.00.00.08 3 szt./pcs./шт.
6. Uszczelka / Gasket/ Прокладка Z0370.00.00.09 7 szt./pcs./шт.