K-70:2005/PL,GB,RU

GCO-29-06 Nieprodukowany GCO-29-06/E Nieprodukowany GCO-20-00 Nieprodukowany GCO-10-15 Nieprodukowany0580.00.00.00 KOCIOŁ GCO-29-06
0500.00.00.00 KOCIOŁ GCO-29-06/E
0920.00.00.00 KOCIOŁ GCO-10-15
0910.00.00.00 KOCIOŁ GCO-20-00


l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 4 Wymiennik ciepła spaliny-woda
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Osadzony na komorze spalania
2 15 Manometr z termometrem
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
3 * Wskaźnik ciśnienia
1
 • GCO-29-06/E
4 * Zawór bezpieczeństwa
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
5 * ELEKTROMAGNES
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Element zabezpieczenia przeciwwypływowego
montowany w zespole gazowym
6 39 Podzespół termopary
zast.do: 1999-12-30
1
 • GCO-10-15
zast.do: 1999-12-30
1
 • GCO-20-00
7 10 Podzespół termopary
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
8 39 Podzespół termopary
1
 • GCO-10-15
Podz. termopary nr rys. Z920.72.00.00
razem ze sterownikiem
nr rys. Z920.21.00.00 wchodzi do kotłów wyprodukowanych po 1999r.
1
 • GCO-20-00
Podz. termopary nr rys. Z0910.72.00.00
razem ze sterownikiem
nr rys. Z0920.21.00.00 wchodzi do kotłów wyprodukowanych po 1999r.
9 72 CZUJNIK TEMPERATURY Z USZCZELKĄ
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
Wchodzi do zespołu rury ciepłej wody
10 * Okładzina przednia
1
 • GCO-10-15
11 * Okładzina boczna
2
 • GCO-10-15
12 * Okładzina tylna
1
 • GCO-10-15
13 * Okładzina przednia
1
 • GCO-20-00
14 * Okładzina boczna
2
 • GCO-20-00
15 68 Dysza palnika
ozn.dyszy: 125
na gaz: 2E-G20 20mbar (GZ-50)
6
 • GCO-10-15
ozn.dyszy: 125
na gaz: 2E-G20 20mbar (GZ-50)
12
 • GCO-20-00
ozn.dyszy: 125
na gaz: 2E-G20 20mbar (GZ-50)
16
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
ozn.dyszy: 130
na gaz: 2Lw-G27 20 mBar (GZ-41.5)
5
 • GCO-10-15
ozn.dyszy: 170
na gaz: 2Lw-G27 20 mBar (GZ-41.5)
12
 • GCO-20-00
ozn.dyszy: 170
na gaz: 2Ls–G2.350 13mbar (GZ-35)
6
 • GCO-10-15
ozn.dyszy: 190
na gaz: 2Ls–G2.350 14mbar (GZ-35)
12
 • GCO-20-00
ozn.dyszy: 190
na gaz: 2Ls–G2.350 14mbar (GZ-35)
16
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
ozn.dyszy: 75
na gaz: 3PB/P-G30/G31 37 mbar (B i C)
6
 • GCO-10-15
ozn.dyszy: 75
na gaz: 3PB/P-G30/G31 37 mbar (B i C)
12
 • GCO-20-00
ozn.dyszy: 75
na gaz: 3PB/P-G30/G31 37 mbar (B i C)
16
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
16 * Dysza zapalacza
ozn.dyszy: 27
na gaz: 2E-G20 20mbar (GZ-50)
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
ozn.dyszy: 32
na gaz: 2Ls–G2.350 13 mbar (GZ-35)
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
ozn.dyszy: 22
na gaz: 3PB/P-G30/G31 37 mbar (B i C)
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
17 * Dysza zapalacza
ozn.dyszy: C
na gaz: 2E - G20 20mbar (GZ-50)
1
 • GCO-10-15
ozn.dyszy: B
na gaz: 2E - G20 20mbar (GZ-50)
1
 • GCO-20-00
ozn.dyszy: C
na gaz: 2 Lw - G27 20mbar (GZ-41.5)
1
 • GCO-10-15
ozn.dyszy: B
na gaz: 2 Lw - G27 20mbar (GZ-41.5)
1
 • GCO-20-00
ozn.dyszy: D
na gaz: 2Ls–G2.350 13 mbar (GZ-35)
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
ozn.dyszy: A
na gaz: 3PB/P-G30 / G31 37 mbar (B i C)
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
18 * PRZEPONA
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Element stabilizatora strumienia gazu
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
Element zespołu wodnego
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Element zespołu wodnego
19 * Odpowietrznik ręczny
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
20 * Odpowietrznik automatyczny
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Podłączenie - 3/8”
Max temp.
pracy - 95°C
Max ciśn.
pracy - 3 bar
21 * Zapalacz piezo
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
22 * Przewód zapalcza piezo
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
23 * Zespół zapalacza
na gaz: 2E
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
na gaz: 2Ls
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
na gaz: 3PB/P
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
W skład zesp. zapalacza załączane luzem wchodzą:
Unit of the igniter includes
В состав узла зажигателя в россыпю входят:
- podz. zapal / igniter subassembly / подузел зажигателя 560 70 11 00
- tulejka / sleeve / втулка 560 70 10 02
- tulejka / sleeve / втулка 560 70 10 03
- tulejka / sleeve / втулка 560 70 10 04
- tulejka / sleeve / втулка 560 70 10 05
- elektroda / electrode / eэлектрод 560 70 10 06
- dysza zapalacza na gaz: / nozzle of igniter supplied with / сопло зажигателя для газа

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
24 * Uszczelka Ø3x2,4
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Uszczelnienie
w podzespole iglicy w zespole gazowym

25 * USZCZELKA ≠1x32x28,5
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Uszczelnienie
korpusu z korpusem elektromagnesu
26 * USZCZELKA ≠1x20x14,2
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Uszczelnienie
elektromagnesu w korpusie elektromagnesu
27 * USZCZELKA ≠2x37x27
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Wchodzi pomiędzy palnik a zespół gazowy
28 65 USZCZELKA ≠2x22x17,3
2
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
Wchodzi pomiędzy instalację a wymiennik ciepła
29 66 USZCZELKA ≠1x8,5x2,5
2
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
Wchodzi pod rurkę zapalacza w zesp. gazowym
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Wchodzi pod rurkę zapalacza w zesp. gazowym
30 * USZCZELKA ≠2x16x24
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Uszczelnienie złącza rurki gazowej
z palnikiem głównym
31 * USZCZELKA ≠4x16,3x22,5
1
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Uszczelnienie złącza rurki spustowej
z instalacją c.o.
32 70 USZCZELKA ≠1,5x8,8x4,5
2
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Wchodzi pod rurkę dolną i górną
33 * USZCZELKA ≠1x25x13
1
 • GCO-10-15
 • GCO-20-00
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Uszczelnienie
grzybka III w zespole gazowym
34 * USZCZELKA ≠2x16x24
5
 • GCO-29-06
 • GCO-29-06/E
Uszczelnienie wszystkich wodnych połączeń z gwintem G3/4”