K-146:2000/PL,GB,RU

typ: GCO-DP-13-10-13/19 - nieprodukowany GCO-DP-13-10-13/21 - nieprodukowany GCO-DP-13-10-18/21 - nieprodukowany MiniMax i MiniMax plus - nieprodukowany0890.00.00.00 KOCIOŁ MINIMAX GCO-DP-13-10
0900.00.00.00 KOCIOŁ MINIMAX GCO-DP-13-10
0940.00.00.00 KOCIOŁ MINIMAX GCO-DP-13-10
0890.00.00.00 KOCIOŁ MINIMAX GCO-DP-13-10
0900.00.00.00 KOCIOŁ MINIMAX GCO-DP-13-10
0940.00.00.00 KOCIOŁ MINIMAX GCO-DP-13-10


l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 * Pompa WILO RST
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
Bez przewodu pompy
2 * ZESPÓŁ GAZOWY
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
3 * ELEKTRODA
zast.od: 2000-09-30
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
GCO-DP-13-10-13/19
zast.do: 2000-09-30
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
GCO-DP-13-10-13/21
GCO-DP-13-10-18/21
4 * Dysza palnika
ozn.dyszy: 126
na gaz: 2E - G20 20 mbar
12
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
GCO-DP-13-10-13/19
ozn.dyszy: 126
na gaz: 2 Lw - G27 20 mbar
12
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
GCO-DP-13-10-13/19
5 * Wymiennik ciepła
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
6 * OGRANICZNIK TEMPERATURY 65°C
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
Osadzony na kierownicy spalin
w przerywaczu ciągu
7 * OGRANICZNIK TEMPERATURY 95°C
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
8 * Naczynie wyrównawcze
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
9 * CZUJNIK TEMP.Z USZCZELKA
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
10 * PRZETWORNIK CIŚNIENIA
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
11 * Odpowietrznik automatyczny
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
W wersji MiniMax stosować wyłącznie w
przypadkach trudności z odpowietrzaniem
instalacji c.o. lub kotła

wraz z Przyłączem zaworu odpowietrzjącego Z0900.00.00.05
12 * Płytowy wymiennik ciepła
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
13 * Zawór do napełniania wodą
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
14 * Czujnik przepływu wody
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
15 * Zawór bezpieczeństwa
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
16 * PRZETWORNIK PRZEPLYWU WODY UŻYTKOWEJ
zast.od: 2001-10-31
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
(bez przewodu)
(without a wire)
(без провода)


Przy wymianie w kotłach produkowanych do 31.10.2001r patrz informacja
w załączniku nr I

During the replacement in boilers produced to 31.10.2001 - see information in appendix No 1

При обмене в котлах выпускаемых до 31.10.2001г. смотри информация в
приложению № 1

17 * Zawór do opróżniania kotła z wody
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
18 * PANEL STEROWANIA
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
19 * Podzespół pokrętła
3
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
20 * PIERSCIEN USZCZELNIAJACY O-Ring ID 18 x 2,5 SIKA
1
Uszczelnienie czujnika przepływu

To seal the flow switch

уплотнение датчика течения

VK 315 M SIKA
21 * USZCZELKA 2 x 24 x 16
2
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
Uszczelnienie:
- wymiennika woda –woda z rurami

To seal connection between a water – water exchangers and pipes

Уплотнение теплообменника вода-вода с трубами
22 * USZCZELKA FIBROWA 2 x 18.4 x 13
3
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
 • GCO-DP-13-10 MiniMax plus
Uszczelnienie:
wymiennika woda-woda
złączki zaworu zwrotnego

To seal a connection between a water – water heat exchanger and a connector of a non-return valve

Уплотнение:
теплообменника вода-вода с трубами
муфты возвратного клапана
23 * USZCZELKA GAMBITOWA 2 x 24 x 16
1
 • GCO-DP-13-10 MiniMax
Uszczelnienie :
- zespołu gazowego z rurą gazową

To seal a connection between a gas unit with a gas pipe

Уплотнение газового узла с газовой трубой