K-608:2014

<h1>KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Kotłów gazowych centralnego ogrzewania</h1> SPARE PARTS CATALOGUE For gas central heating boilers КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых котлов центрального отопления ERSATZTEILKATALOG für Gasheizungskessel Dwufunkcyjnych Combi Двухконтурнх Zweifunktion typ / type / типа/Typ WKD291x.00.00.00 WKD290x.00.00.00 WKD292x.00.00.00 WKD409x.00.00.00 WKD408x.00.00.00 WKD410x.00.00.00WKD4090.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY STOJĄCY ECOCONDENS SOLID-20 INT
WKD2910.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY STOJĄCY ECOCONDENS SOLID-20 PWM
WKD4080.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY STOJĄCY ECOCONDENS SOLID-25 INT
WKD2900.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY STOJĄCY ECOCONDENS SOLID-25 PWM
WKD4100.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY STOJĄCY ECOCONDENS SOLID-35 INT
WKD2920.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY STOJĄCY ECOCONDENS SOLID-35 PWM


picture in details map section
Kocioł EcoCondens Solid - rozstrzelenie
picture in details map section
Hydroblok z pompą PWM 2900.01.00.00
picture in details map section
Hydroblok z pompą INT 4080.01.00.00
picture in details map section
Wymiennik ciepła spaliny-woda
picture in details map section
Panel sterowania

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 1 Wentylator
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
1
 • EcoCondens Solid-35
2 2 Wymiennik ciepła spaliny-woda
1
 • EcoCondens Solid-20
1
 • EcoCondens Solid-25
1
 • EcoCondens Solid-35
3 2.1 Elektroda kontroli płomienia
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
4 2.2 Elektroda zapłonowa długa
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
5 2.3 Uszczelka elektrody kontroli płomienia
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
6 2.4 Uszczelka elektrody zapłonowej
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
7 2.5 Izolacja termiczna wewnętrzna
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
8 2.6 Izolacja pokrywy komory
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
9 2.7 Uszczelka sznurkowa
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
10 2.8 Uszczelka pokrywy
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
11 2.9 Uszczelka wylotu spalin
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
12 3 Pompa wodna
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
13 3.2 Odpowietrznik z uszczelką
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
do pompy / for a pump / для насоса/ zur Pumpe
CB.OTMSL INT 15
Yonos PARA 15/7.0 PWM
14 4 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3bar
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
15 5 Przetwornik ciśnienia
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35

16 6 Zespół mieszający SIT
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
1
 • EcoCondens Solid-35
17 7 Zawór gazowy SIT SIGMA 848
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
18 9 Naczynie wyrównawcze c.o.
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
woda grzewcza
heating water
отопительной воды
Heizwasser
19 10 OGRANICZNIK 95C
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
20 11 CZUJNIK NTC STYKOWY
2
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
21 11 CZUJNIK NTC STYKOWY
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
22 12 SYFON
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
23 13 Podzespół ociekacza
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
24 14 Wężyk silikonowy Ø6 x Ø9 x 680 mm
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
25 19 Anoda magnezowa
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
26 21 Silnik zaworu trójdrożnego
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
element hydrobloku
element of hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
27 25 KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
28 31 Uszczelka zesp. mieszającego SIT
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
29 32 Uszczelka wentylatora
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
30 33 Zawór zwrotny
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
31 34 Zawór bezpieczeństwa
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
32 35 Zawór kulowy
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
33 36 Zbiornik kompensacyjny c.w.u. 8L
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
34 37 GENERATOR ISKRY
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
dotyczy Z2650.10.00.00:
ze wspornikiem nr
Z2650.00.00.46
35 P1 Płytka sterownika UNI-02-LCD kond.
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
36 P2 Płytka wyświetlacza UNI-02-LCD kond.
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
37 P3 POKRYWA TYLNA
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
38 P4 PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
39 P5 Przewód zaworu trójdrożnego
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
40 P6 Przewód wentylatora i zesp. gazowego
zast.do: 2014-12-14
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
Przewód P5.1 i P6.1

od 2014-11-15 zastąpiony przewodem Z2650.21.11.00 + Z2650.00.40.00
zast.od: 2014-12-14
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
Przewód P5.1 i P6.1

wystepuje razem z Z2650.00.40.00
41 P7 Przewód generatora iskry
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
42 * Przedłużka zasilania wentylatora
zast.od: 2014-12-14
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
43 P8 Przewód ograniczników
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
44 P10 Przewód zasilania pompy PWM
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
45 P11 Podzespół przewodu zapalacza
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
46 P12 Przewód czujnika kotroli płomienia
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
47 P13 Przewód czujnika NTC wody grzewczej
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
48 P14 Przewód sterujący PWM
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
49 P15 PRZYŁĄCZE Z WTYCZKĄ
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
50 P16 Przewód ochronny pompy
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
51 P17 CZUJNIK NTC ZASOBNIKA
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
52 W1 Wężyk silikonowy Ø4xØ7
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
53 O2 Uszczelka do wody
12
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
54 O4 Uszczelka do wody
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
55 O6 Uszczelka do wody
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
56 O10 Uszczelka do wody
2
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
57 O11 Uszczelka do wody
2
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
58 O12 Uszczelka do wody
2
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
59 O13 Uszczelka do wody
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
60 U2 USZCZELKA
9
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
61 U3 USZCZELKA
2
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
62 U4 USZCZELKA
3
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
63 U8 USZCZELKA
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
64 U9 Uszczelka taśmowa
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
65 U10 Uszczelka
4
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
66 Z1 Zapinka I
2
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
67 Z3 Zapinka III
3
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
68 Z5 Zapinka
2
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
69 Z6 Zapinka III
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
70 * Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
Obowiązuje w naprawach pogwarancyjnych

For after - guarantee repairs

Только для послегарантийных ремонто в

W skład zestawu naprawczego wchodzą /Repair set includes:/
В комплекте находятся:/Der Reparatursatz beinhaltet
1. Tulejka zewn. / External sleeve / Внешняя втулка 0700.01.01.03 1 szt./pcs./шт. /Stück
2. Tulejka wewn. / Internal sleeve / Внутренная втулка 0700.01.01.04 1szt./pcs./шт. /Stück
3. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø2.84x2.62. 0700.01.01.05 1 szt./pcs./шт. /Stück
4. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø21.89x2.62. 0700.01.01.06 2 szt./pcs./шт. /Stück
5. Prowadnica / Guide / Водилка/ Führung 0700.01.01.07 1 szt./pcs./шт. /Stück
6. Sprężyna / Spring / Пружина/ Feder 0700.01.01.08 1 szt./pcs./шт. /Stück
7. Grzybek / Head / Грибок/ Pilzchen 0700.01.01.09 2 szt./pcs./шт. /Stück
8. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø2.9x1.78 0700.01.01.10 2 szt./pcs./шт. /Stück
9. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø13.1x2.62. 0700.01.01.11 2 szt./pcs./шт. /Stück
10. Zawleczka / Cotter pin / Шплинт/ Splint 0700.01.01.12 2 szt./pcs./шт. /Stück
11. Oś / Axis / Ось/ Axe 0700.01.01.13 1 szt./pcs./шт. /Stück
12. Łącznik pionowy/Vertical connector/ 1490.01.01.01 1 szt./pcs./шт. /Stück
Вертикальный соединитель/Muffe senkrecht
71 * Zestaw naprawczy korpusu zaworów
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
Obowiązuje w naprawach pogwarancyjnych

For after - guarantee repairs

Только для послегарантийных ремонтов

Bei Garantiereparatur pflichtig

W skład zestawu naprawczego wchodzą /Repair set includes:/
В комплекте находятся:/Der Reparatursatz beinhaltet

1. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø1.8x2.65 0700.01.03.02 1 szt./pcs./шт. /Stück
2. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø5.28x1.78 0700.01.03.04 1 szt./pcs./шт. /Stück
3. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø9.25x1.78 0700.01.00.10 1 szt./pcs./шт. /Stück
4. Pokrętło / Knob / Поворотная ручка/ Drehknopf 0 700.01.03.08 1 szt./pcs./шт. /Stück
72 * Zestaw naprawczy kotła EcoCondens Solid
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35


l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
73 * Panel sterowania
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
Do kotłów z pompą klasy A
1
 • EcoCondens Solid-20
 • EcoCondens Solid-25
 • EcoCondens Solid-35
Do kotłów z pompą INT