K-591:2014/PL,GB,RU,DE

Katalog części zamiennych na kotły kondensacyjne ECOCONDENS GOLDWKJ2760.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -35 „PWM”
WKD2750.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -35 „PWM”
WKD2670.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -35 „INT”
WKJ2680.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -35 „INT”
WKD2630.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -20 "INT"
WKJ2640.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -20 "INT"
WKD2710.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -20 "PWM"
WKJ2720.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -20 „PWM”
WKD2650.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -25 „INT”
WKJ2660.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -25 „INT”
WKD2730.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -25 „PWM”
WKJ2740.00.00.00 KOCIOŁ KONDENSACYJNY TYP ECOCONDENS GOLD -25 „PWM”


picture in details map section
Widok ogólny kotłów EcoCondens GOLD
picture in details map section
Podstawowe elementy kotła dwufunkcyjnego
picture in details map section
Podstawowe elementy kotła jednofunkcyjnego
picture in details map section
Hydroblok z pompą PWM (kotły dwufunkcyjne)

picture in details map section
Hydroblok z pompą INT (kotły dwufunkcyjne)
picture in details map section
Hydroblok z pompą PWM(kotły jednofunkcyjne)
picture in details map section
Hydroblok z pompą INT (kotły jednofunkcyjne)
picture in details map section
Wymiennik ciepła spaliny-woda
picture in details map section
Panel sterowania

Panel sterowania WKD INT: 2650.21.00.00
Panel sterowania WKJ INT: 2660.21.00.00
Panel sterowania WKD PWM: 2730.21.00.00
Panel sterowania WKJ PWM: 2740.21.00.00

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 5 Przetwornik ciśnienia
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
element hydrobloku
2 10 OGRANICZNIK 95 °C
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
3 P3 POKRYWA TYLNA
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
4 P6.1 Przewód wentylatora i zesp. gazowego
zast.od: 2014-11-14
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
Przewód P5.1 i P6.1
zast.do: 2014-11-14
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
5 * Przedłużka zasilania wentylatora
zast.od: 2014-11-14
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
6 1 Wentylator
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
1
 • EcoCondens GOLD -35
7 6 Zespół mieszający SIT
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
1
 • EcoCondens GOLD -35
8 7 Zawór gazowy
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
9 3 Pompa wodna
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
10 * Silnik pompy PWM
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
W komplecie z uszczelką
11 3.2 Odpowietrznik
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
12 31 PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA WODA-WODA
1
 • EcoCondens GOLD -20
1
 • EcoCondens GOLD -25
1
 • EcoCondens GOLD -35
13 30 KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
14 30 KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
15 32 Korpus zaworów
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
16 33 Zawór do napełniania
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
W tym:
1.Trzpień 0700.01.03.03
2. Pokrętło 0700.01.03.08
3.Tulejka 0700.01.03.06
4.Oring 0700.01.03.02
5. Oring 0700.01.03.04
6. Oring 0700.01.00.10
7. Śruba M4 x 6

including:
1.Mandrel 0700.01.03.03,
2.Knob 0700.01.03.08
3.Funnel 0700.01.03.06
4.O-ring 0700.01.03.02
5. O-ring 0700.01.03.04
6. O-ring 0700.01.00.10
7.Screw M4x6
17 4 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3bar
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
element hydrobloku
element of a hydraulic group
18 23 CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U.
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
element hydrobloku
element of a hydraulic group
19 24 OGRANICZNIK PRZEPŁYWU
1
 • EcoCondens GOLD -20
element hydrobloku
element of a hydraulic group
20 21 SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
element hydrobloku
element of a hydraulic group
21 22 Zawór różnicowy by-pass HDS 15-300
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
22 11 CZUJNIK NTC STYKOWY
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
23 9 Naczynie wyrównawcze
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
lub
CP 392 8l cod 760892/TER CIMM
24 13 Podz. ociekacza
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
25 14 WĄŻ SILIKONOWY Ø6 x Ø9 x 800 mm
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
26 P2.1 Płytka sterownika UNI-02 kond.
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
27 P2 Płytka wyświetlacza UNI-02 LCD kond.
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
28 P10 Przewód przyłączeniowy
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
ZZ-yellow-green cable
N- neutral conductor
L-phase conductor

29 P5 Podzespół przewodu zapalacza
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
30 P5.1 Przewód czujnika kontroli płomienia
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
31 P5.1 Przewód czujnika NTC wody grzewczej
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
32 P7.2 Przewód czujnika NTC wody użytkowej
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
33 P6 Przewód ochronny pompy
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
34 P5.2 Przewód generatora iskry
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
35 P7 Przewód czujnika przepływu wody użytkowej
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
36 P9 Przewód zaworu trójdrożnego
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
37 P8 Przyłącze elektryczne z wtyczką
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
38 P12 Przewód sterujący PWM
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
39 P13 Przewód zasilania pompy PWM
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
40 12 SYFON
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
41 2 Wymiennik ciepła spaliny-woda
1
 • EcoCondens GOLD -20
1
 • EcoCondens GOLD -25
1
 • EcoCondens GOLD -35
42 2.1 Elektroda kontroli płomienia
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
43 2.3 Uszczelka elektrody kontroli płomienia
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
44 2.2 Elektroda zapłonowa długa
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
45 2.4 Uszczelka elektrody zapłonowej
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
46 2.5 Izolacja termiczna wewnętrzna
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
47 2.6 Izolacja pokrywy komory
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
48 2.7 Uszczelka sznurkowa
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
49 2.8 Uszczelka pokrywy
1
50 P1 Podz. korpusu przedniego
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
51 54 GENERATOR ISKRY
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
52 Z1 Zapinka I
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Mocowanie rur c.o. w hydrobloku (tylko w WKJ)
2. Mocowanie zaworu bezpieczeństwa

1. To fasten a pipe of heating water in a hydraulicgroup
2.To fasten a safety valve.

53 Z1 Zapinka I
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Mocowanie zaworu bezpieczeństwa
1. To fasten a safety valve.

54 Z6 Zapinka III
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Mocowanie silnika zaworu trójdrogowego
1. To fasten an engine of 3-ways valve

55 Z5 Zapinka fi 9
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Mocowanie przetwornika ciśnienia
2. Mocowanie rury zbiornika kompensacyjnego
1. To fasten a pressure transducer,
2. To fasten a pipe of a compensation tank.

56 Z3 Klips 18/30
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Mocowanie rury powrotu c.o. w hydrobloku
1. To fasten a return pipe of heating water in a hydraulicgroup

57 Z7 KLIPS
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Mocowanie rur c.o. w wymienniku ciepła
1. To fasten a pipe of heating water in a heat exchanger

58 Z4 Zapinka IV
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Mocowanie rury c.w.u. w hydrobloku
2. Mocowanie rury z.w.u. w hydrobloku

1. To fasten a pipe of domestic warm water in a hydraulic group
2. To fasten a pipe of domestic cold water in a hydraulic group


l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
59 O1 Uszczelka do wody
3
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
60 U10 Uszczelka
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
61 O2 Uszczelka do wody
11
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
62 O6 Uszczelka do wody
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
63 53 Uszczelka adaptera spalin
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
64 17 Uszczelka zesp. mieszającego SIT
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
65 2.9 Uszczelka wylotu spalin
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
66 16 Uszczelka wentylatora
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
67 U8 Uszczelka 105
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
68 U2 USZCZELKA
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
69 U4 Uszczelka
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
70 U3 Uszczelka do gazu
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
71 * Uszczelka do wody
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
Uszczelnienie trzpienia zaworu do napełniania
To seal a filling valve’s stem

72 * Uszczelka do wody
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
Uszczelnienie trzpienia zaworu do napełniania
To seal a filling valve’s stem

73 O5 Uszczelka do wody
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
74 O13 Uszczelka
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
75 O12 Uszczelka
2
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
76 * Uszczelka
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35
1. Uszczelnienie silnika pompy
1. To seal a motor of a pump


l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
77 * Uszczelki do kotła
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35

78 * Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35

79 * Zestaw naprawczy korpusu zaworów
1
 • EcoCondens GOLD -20
 • EcoCondens GOLD -25
 • EcoCondens GOLD -35