K-464:2011

G-19-01 TERMAQ; G-19-01 TERMGAS - katalog części zamiennych PL, GB, DEWGP0060.00.00.00/XX OGRZEWACZ TERMAQ G-19-01
WGP0060.00.00.00/XX-Y OGRZEWACZ G-19-01 TERMGAS
WGP0060.00.00.00/XX-C GAZOWY PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY TYP G-19-01 TERMGAS


picture in details map section

picture in details map section

picture in details map section

picture in details map section

picture in details map section

picture in details map section

picture in details map section

picture in details map section

picture in details map section

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 1 PALNIK ZAPALAJĄCY
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar ------------------------------- 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
2 1.1 ELEKTRODA ZAPŁONOWA
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
3 1.2 Dysza palnika zapalającego
ozn.dyszy: D
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
ozn.dyszy: C
na gaz: 2Lw-G27-20 mbar ------------------------------- 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
ozn.dyszy: A
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar ------------------------------- 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
4 1.3 Tulejka
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
5 1.4 TULEJKA DOCISKOWA
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
6 2 Dysza palnika
ozn.dyszy: 170
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
13
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
ozn.dyszy: 130
na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
13
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
ozn.dyszy: 115
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
13
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
ozn.dyszy: 70
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar
13
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
ozn.dyszy: 65
na gaz: 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
13
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
7 3 WYMIENNIK CIEPŁA
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
8 4a ARMATURA WODNO GAZOWA GW40A
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
zast.do: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z mosiądzu
Brass water valve
Messingwasserteil

na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
zast.do: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z mosiądzu
Brass water valve
Messingwasserteil
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
zast.do: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z mosiądzu
Brass water valve
Messingwasserteil
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar ------------------------------- 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
zast.do: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z mosiądzu
Brass water valve
Messingwasserteil
9 4a' ARMATURA WODNO-GAZOWA GW40B
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
zast.od: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil

na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
zast.od: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
zast.od: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar ------------------------------- 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
zast.od: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil
10 4b' ARMATURA WODNO-GAZOWA TYP GW40B
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
1
 • G-19-01 TERMGAS
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil
na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
1
 • G-19-01 TERMGAS
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
1
 • G-19-01 TERMGAS
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar ------------------------------- 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
1
 • G-19-01 TERMGAS
Część wodna z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil
11 4.1 ARMATURA GAZOWA GW-40
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar ------------------------------- 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
12 4.1.1 KPL.PRZEZBROJENIOWY GW40
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar ------------------------------- 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
13 4.1.2 ELEKTROMAGNES
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
14 4.1.3 POKRYWKA WODNA GW40
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
15 4.1.4 KPL.NAPRAWCZY ZAWORU GRZYBKOWEGO
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
16 4.1.5 FILTR GAZU
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
17 4.1.6 WKRET REGULACYJNY
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
18 4.2 ARMATURA WODNA
zast.do: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Korpus z mosiądzu
Brass water valve
Messingwasserteil

19 4.2' Armatura wodna
zast.od: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
Korpus z tworzywa
Pastic water valve
Kunstoffwasserteil

20 4.2.1 PODZESPÓŁ PRZEPONY
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
21 4.2.2 REGULATOR ILOŚCI WODY
zast.do: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
Dla armatury z częścią wodną wykonaną z mosiądzu
In brass water valve
Teil der Armatur mit Messingwasserteil

22 4.2.2' Regulator ilości wody
zast.od: 2008-01-30
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
Dla armatury z częścią wodną wykonaną z tworzywa
In pastic water valve
Teil der Armatur mit Kunstoffwasserteil

23 4.2.2.1 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY
3
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
Dla armatury z częścią wodną wykonaną z tworzywa
In pastic water valve
Teil der Armatur mit Kunstoffwasserteil
2
 • G-19-01 TERMAQ
Dla armatury z częścią wodną wykonaną z mosiądzu
In brass water valve
Teil der Armatur mit Messingwasserteil
24 4.2.3 FILTR WODY
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
25 4.2.4 WYBIERAK TEMPERATURY
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
26 4.2.4.1 Pierścień uszczelniający
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
27 4.2.5 Zaworek By-pass
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
28 4.2.6' Zapinka
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
29 4.3a POKRETLO WYBORU TEMP.
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
30 4.3b POKRETLO WYBORU TEMP.
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
31 4.4a Maskownica armatury wodno-gazowej GW40
1
 • G-19-01 TERMAQ
32 4.4b Maskownica armatury wodno-gazowej GW40
1
 • G-19-01 TERMGAS
33 4.5 PRZEWOD ZAPALACZA
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
34 5a Osłona przednia - uzbrojona
1
 • G-19-01 TERMAQ
35 5b OSŁONA PRZEDNIA - UZBROJONA
1
 • G-19-01 TERMGAS
36 5.1a POKRĘTŁO (WODA)
1
 • G-19-01 TERMAQ
37 5.2a POKRĘTŁO (GAZ)
1
 • G-19-01 TERMAQ
38 6 Podzespół termopary
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
39 7a PODZ. RURKI ZAPALACZA
1
 • G-19-01 TERMAQ
40 7b PODZ. RURKI ZAPALACZA
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
41 8 ŁĄCZNIK GAZOWY
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
42 9a PODZ. RURY ŁĄCZĄCEJ
1
 • G-19-01 TERMAQ
Dla armatury wodnej z mosiądzu
For brass water valve
Teil der Armatur mit Messingwasserteil

43 9a' PODZESPÓŁ RURY ŁĄCZĄCEJ
1
 • G-19-01 TERMAQ
Dla armatury wodnej z tworzywa
In pastic water valve
Teil der Armatur mit Kunstoffwasserteil
44 9b' PODZESPÓŁ RURY ŁĄCZĄCEJ
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
Dla armatury wodnej z tworzywa
In pastic water valve
Teil der Armatur mit Kunstoffwasserteil
45 9.1' Uszczelka do wody
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
46 10 Spinka
2
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
47 11 KOŁEK
2
 • G-19-01 TERMAQ
48 12 USZCZELKA
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
49 13 USZCZELKA
2
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
18,40x10,00x2,00
lub
18,40x12,00x2,00
50 14 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
51 15 USZCZELKA
0
 • G-19-01 TERMAQ
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
52 16 Koszulka izolacyjna
1
 • G-19-01 TERMAQ
 • G-19-01 TERMGAS
53 17 Zabezpieczenie sprężyste osiowe
2
 • G-19-01 TERMAQ
Mocuje panel sterowania
To fix the control panel


l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
54 * Komplet przezbrojeniowy
na gaz: 2Ls-G2.350-13 mbar
1

55 * Komplet przezbrojeniowy
na gaz: 2Lw-G27-20 mbar
1

56 * Komplet przezbrojeniowy
na gaz: 2E-G20-20 mbar 2H-G20-20 mbar 2H-G20-25 mbar
1

57 * Komplet przezbrojeniowy
na gaz: 3PB/P-G30/G31-37mbar 3P-G31-37 mbar 3B-G30-28÷30 mbar 3B/P-G30-30 mbar 3+-G30/G31-28÷30/37 mbar
1

58 * Komplet przezbrojeniowy
na gaz: 3B-G30-50 mbar 3B/P-G30-50 mbar
1