K-476:2011/PL,RU,DE,GB

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Kotłów gazowych centralnego ogrzewania SPARE PARTS CATALOGUE For gas central heating boilers КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых котлов центрального отопления ERSATZTEILKATALOG für Gasheizungskessel Dwufunkcyjnych Combi Двухконтурнх Zweifunktion typ / type / типа/Typ WINDSOR ECOCONDENS CRYSTAL WINDSOR INTEGRA Jednofunkcyjnych System Oднoконтурных Einfunktion typ / type / типа/Typ WINDSOR ECOCONDENS CRYSTALWKD2100.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20
WKJ2110.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20
WKD2210.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20
WKJ2220.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20
WKD2530.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20 INT
WKJ2540.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20 INT
WKD2410.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20 PWM
WKJ2420.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-20 PWM
WKD1910.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY KELLER-WINDSOR 20
WKJ1920.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY KELLER-WINDSOR 20
WKD2120.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25
WKJ2130.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25
WKD2230.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25
WKJ2240.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25
WKD2550.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25 INT
WKJ2560.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25 INT
WKD2430.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25 PWM
WKJ2440.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-25 PWM
WKD1780.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY KELLER-WINDSOR 25
WKJ1800.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY KELLER-WINDSOR 25
WKD2140.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35
WKJ2150.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35
WKD2250.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35
WKJ2260.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35
WKD2570.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35 INT
WKJ2580.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35 INT
WKD2450.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35 PWM
WKJ2460.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-35 PWM
WKD1790.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY KELLER-WINDSOR 35
WKJ1810.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY KELLER-WINDSOR 35
WKD2160.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-50
WKJ2170.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-50
WKD2470.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-50 PWM
WKJ2480.00.00.00-B KOCIOŁ KONDENSACYJNY ECOCONDENS CRYSTAL-50 PWM


picture in details map section
Podstawowe elementy kotła dwufunkcyjnego typ
Main component of a combi boiler type
Основные элементы двухконтурных котлов типа
Hauptbestandsteile des Zweifunktionskessels Typ

WINDSOR-20,25,35; ECOCONDENS CRYSTAL-20,25,35

w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
14.01.2014
picture in details map section
Podstawowe elementy kotła dwufunkcyjnego typ
Main component of a combi boiler type
Основные элементы двухконтурных котлов типа
Hauptbestandsteile des Zweifunktionskessels Typ

WINDSOR-20,25,35; ECOCONDENS CRYSTAL-20,25,35

w produkcji od/ in the production from/ на
производстве от /während der Herstellung bis seit
15.01.2014
picture in details map section
Podstawowe elementy kotła jednofunkcyjnego typ
Main component of a system boiler type
Основные элементы oднoконтурного котла типа
Grundbestandteile des Einfunktionskessels Typ


WINDSOR-20,25,35; ECOCONDENS CRYSTAL-20,25,35

w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
14.01.2014
picture in details map section
Podstawowe elementy kotła jednofunkcyjnego typ
Main component of a system boiler type
Основные элементы oднoконтурного котла типа
Grundbestandteile des Einfunktionskessels Typ


WINDSOR-20,25,35; ECOCONDENS CRYSTAL-20,25,35

w produkcji od/ in the production from/ на
производстве от /während der Herstellung bis seit
15.01.2014
picture in details map section
Podstawowe elementy kotła jednofunkcyjnego typ
Main component of a system boiler type
Основные элементы oднoконтурного котла типа
Grundbestandteile des Einfunktionskessels Typ


WINDSOR-50, ECOCONDENS CRYSTAL-50
WINDSOR-50 PWM, ECOCONDENS CRYSTAL-50 PWM
picture in details map section
Podstawowe elementy kotła dwufunkcyjnego typ
Main component of a combi boiler type
Основные элементы двухконтурных котлов типа
Hauptbestandsteile des Zweifunktionskessels Typ


WINDSOR-50, ECOCONDENS CRYSTAL-50
WINDSOR-50 PWM, ECOCONDENS CRYSTAL-50 PWM

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 * WYMIENNIK CIEPŁA DO KOTŁA 20kW
zast.do: 2012-10-31
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • WINDSOR-20
z elektrodą długą
with a long electrode
с длинным электродом
mit Langelektrode
w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.11.2012
stosować zamiennie: Z1910.24.00.00
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • WINDSOR-20
z elektrodą krótka
with a short electrode
C коротким электродом
mit Kurzelektrode
w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.03.2013
tosować zamiennie: Z1910.24.00.00
+ Podz.przewodu zapalacza Z1780.21.03.00
+ Podz.przewodu kontroli płomienia Z1780.21.02.00
zast.od: 2013-03-01
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • WINDSOR-20
z elektrodą długą
with a long electrode
с длинным электродом
mit Langelektrode
w produkcji od/ in the production from/ на
производстве от /während der Herstellung bis seit
02.03.2013
zast.od: 2015-01-31
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • WINDSOR-20
Wymiennik z palnikiem BlueJet
Kotły mogą wyposażone być w wymiennik z palnikiem tradycynym lub
typu BlueJet
2 * WYMIENNIK CIEPŁA DO KOTŁA 25kW
zast.do: 2012-10-31
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • WINDSOR-25
z elektrodą długą
with a long electrode
с длинным электродом
mit Langelektrode
w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.11.2012
stosować zamiennie: Z1780.24.00.00
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • WINDSOR-25
stosować zamiennie: Z1780.24.00.00
+ Podz.przewodu zapalacza Z1780.21.03.00
+ Podz.przewodu kontroli płomienia Z1780.21.02.00
zast.od: 2013-03-01
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • WINDSOR-25
z elektrodą długą
with a long electrode
с длинным электродом
mit Langelektrode
w produkcji od/ in the production from/ на
производстве от /während der Herstellung bis seit
02.03.2013
zast.od: 2015-01-31
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • WINDSOR-25
Wymiennik z palnikiem BlueJet
Kotły mogą wyposażone być w wymiennik z palnikiem tradycynym lub
typu BlueJet
3 * WYMIENNIK CIEPŁA DO KOTŁA 35kW
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-35
z elektrodą krótka
with a short electrode
С коротким электродом
mit Kurzelektrode
w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.03.2013
stosować zamiennie: Z1790.24.00.00
+ Podz.przewodu zapalacza Z1780.21.03.00
+ Podz.przewodu kontroli płomienia Z1780.21.02.00
zast.od: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-35
z elektrodą długą
with a long electrode
с длинным электродом
mit Langelektrode
w produkcji od/ in the production from/ на
производстве от /während der Herstellung bis seit
02.03.2013
zast.od: 2015-01-31
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-35
Wymiennik z palnikiem BlueJet
Kotły mogą wyposażone być w wymiennik z palnikiem tradycynym lub
typu BlueJet
4 * WYMIENNIK CIEPŁA DO KOTŁA 50kW
zast.do: 2012-10-31
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
z elektrodą długą
with a long electrode
с длинным электродом
mit Langelektrode
w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.11.2012
stosować zamiennie: Z1880.24.00.00
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
z elektrodą krótka
with a short electrode
С коротким электродом
mit Kurzelektrode
w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.03.2013
stosować zamiennie: Z1880.24.00.00
+ Podz.przewodu zapalacza Z1780.21.03.00
+ Podz.przewodu kontroli płomienia Z1780.21.02.00
zast.od: 2013-03-01
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
z elektrodą długą
with a long electrode
с длинным электродом
mit Langelektrode
w produkcji od/ in the production from/ на
производстве от /während der Herstellung bis seit
02.03.2013
5 * Elektroda kontroli płomienia
zast.od: 2012-12-13
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
Elektroda długa
long electrode
длинный электрод,
Langelektrode
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
Elektroda krótka
short electrode
короткий электрод
Kurzelektrode
6 * Uszczelka elektrody kontroli płomienia
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
7 * Elektroda zapłonowa
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
Elektroda długa
long electrode
длинный электрод,
Langelektrode
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
Elektroda krótka
short electrode
короткий электрод
Kurzelektrode
8 * Uszczelka elektrody zapłonowej
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
9 * Izolacja termiczna wewnętrzna
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
10 * Izolacja pokrywy komory
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
11 * Uszczelka sznurkowa
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
12 * Uszczelka pokrywy
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50

13 5 WENTYLATOR
zast.do: 2014-03-26
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
Uwaga: W przypadku uszkodzenia wentylatora w kotłach
Ecocondens Crystal-20 i 25 wymienić na zestaw do kotła nr rys. WKR0774.00.00.00
a w kotłach Ecocondens Crystal – 35 wymienić na zestaw nr rys. WKR0775.00.00.00.
Wymiany dokonać wg instrukcji montażu
nr IM-568:2013 załączonej do zestawu
zast.od: 2014-03-27
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
zast.od: 2014-03-27
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-35
zast.od: 2014-03-27
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
14 5 Zestaw do kotła kondensacyjnego
zast.do: 2014-03-26
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
zast.do: 2014-03-26
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
15 5a ZESPÓŁ MIESZAJĄCY VENTURI
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • WINDSOR-20
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
16 8 Zawór gazowy
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
17 7 Pompa wodna
zast.do: 2013-11-14
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
element hydrobloku
element of hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
zast.od: 2013-11-15
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
element hydrobloku
element of hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
element hydrobloku
element of hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
element hydrobloku
element of hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
18 20 ODPOWIETRZNIK Z USZCZELKĄ
1
do pompy / for a pump / для насоса/ zur Pumpe
OSTL 15
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
do pompy / for a pump / для насоса/ zur Pumpe
CB.OTMSL INT 15
Yonos PARA 15/7.0 PWM
19 21 PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • WINDSOR-20
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • WINDSOR-25
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-35
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
20 * KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
1
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
1
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
21 * KORPUS ZAWORÓW
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych
For guarantee repairs
Только для гарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
1
WINDSOR INTEGRA
22 * Zawór do napełniania
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
W tym:
1.Trzpień 0700.01.03.03
2. Pokrętło 0700.01.03.08
3.Tulejka 0700.01.03.06
4.Oring 0700.01.03.02
5. Oring 0700.01.03.04
6. Oring 0700.01.00.10
7. Śruba M4 x 6

including:
1.Mandrel 0700.01.03.03,
2.Knob 0700.01.03.08
3.Funnel 0700.01.03.06
4.O-ring 0700.01.03.02
5. O-ring 0700.01.03.04
6. O-ring 0700.01.00.10
7.Screw M4x6

1. Стержень 0700.01.03.03,
2. Поворотная ручка 0700.01.03.08
3. Втулка 0700.01.03.06
4.O-ring 0700.01.03.02
5. O-ring 0700.01.03.04
6. O-ring 0700.01.00.10
7. Винт M4x6

inklusive:
1. Bolzen 0700.01.03.03
2. Drehknopf 0700.01.03.08
3.Busche 0700.01.03.06
4.O-ring 0700.01.03.02
5. O-ring 0700.01.03.04
6. O-ring 0700.01.00.10
7. Schraube M4 x 6

23 * ZAWÓR TRÓJDROŻNY ¾”
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
24 25 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3bar
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
element hydrobloku
element of a hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
25 26 CZUJNIK PRZEPŁYWU W.U.
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
element hydrobloku
element of a hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
26 * OGRANICZNIK PRZEPŁYWU
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
element hydrobloku
element of a hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
27 12 SILNIK ZAWORU TRÓJ- DROŻNEGO
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
element hydrobloku
element of a hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein
28 19 PRZETWORNIK CIŚNIENIA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
element hydrobloku
element of hydraulic group
элемент гидроблока
Hydroblockbaustein

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
29 * Sterownik Esys do kotłów dwufunkcyjnych do 35kW
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
30 * Sterownik Esys do kotłów jednofunkcyjnych do 35kW
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
31 * Sterownik ESYS PWM do kotłów dwufunkcyjnych do 35kW
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
32 * Sterownik ESYS PWM do kotłów jednofunkcyjnych do 35kW
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
33 18 CZUJNIK NTC STYKOWY
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
34 27 CZUJNIK NTC STYKOWY
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
35 18 CZUJNIK NTC STYKOWY
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
36 * Płyta wyświetlacza DSP49G1079
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
patrz instrukcja IM-509:2012 załączana do części zamiennej
look instruction IM-509: 2012 attached to spare parts
смотри инструкция № IM-509:2012 прилагать к запчасти
sieh die Anweisung der Nr. IM-509: 2012 der Ersatzteile beigefügt
37 * PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
ZZ-yellow-green cable
N- neutral conductor
L-phase conductor
ZZ – жила в желто-зеленой изоляции
N- нейтральный провод
L – провод фазы
ZZ- gelb-grüne Kabel
N- Neutralleiter
L- Außenleiter
38 * PODZ. PRZEWODU PC
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
39 * PODZ. PRZEWODU ZAPALACZA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
Stosować do wymiennika z długą elektrodą
Применять в теплообменнике с длинным электродом
Apply to the heat exchanger with a long electrode
Zu dem Austauscher mit Kurzelektrode einwenden
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
Stosować do wymiennika z długą elektrodą
Применять в теплообменнике с длинным электродом
Apply to the heat exchanger with a long electrode
Zu dem Austauscher mit Kurzelektrode einwenden
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
Stosować do wymiennika z krótką elektrodą
Применять в теплообменнике с коротким электродом
Apply to the heat exchanger with a short electrode
Zu dem Austauscher mit Langelektrode einwenden

w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.03.2013
40 * PODZ. PRZEWODU KONTROLI PŁOMIENIA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
Stosować do wymiennika z długą elektrodą
Применять в теплообменнике с длинным электродом
Apply to the heat exchanger with a long electrode
Zu dem Austauscher mit Kurzelektrode einwenden
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
Stosować do wymiennika z długą elektrodą
Применять в теплообменнике с длинным электродом
Apply to the heat exchanger with a long electrode
Zu dem Austauscher mit Kurzelektrode einwenden
zast.do: 2013-02-28
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
Stosować do wymiennika z krótką elektrodą
Применять в теплообменнике с коротким электродом
Apply to the heat exchanger with a short electrode
Zu dem Austauscher mit Langelektrode einwenden

w produkcji do/in the production to/
на производстве к/während der Herstellung bis zu
01.03.2013
41 * PODZ.PRZEWODU CZUJNIKÓW X3
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
42 * PODZ.PRZEWODU CZUJNIKÓW X3
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
43 * PODZ. PRZEWODU WYŚWIETLACZA X2
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
44 * PRZEWÓD OCHRONNY O5
1
45 * PRZEWÓD ZAWORU 3DR
1
46 * PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE Z WTYCZKĄ
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
47 * Przewód zasilania pompy PWM
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
48 * Przewód sterujący PWM
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
49 * PRZEWÓD NTC ZASOBNIKA
1
WINDSOR INTEGRA
50 * Przewód przetwornika ciśnienia
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
51 27 Czujnik NTC zasobnika
1
WINDSOR INTEGRA
52 15 OGRANICZNIK TEMPERATURY 95°C
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
53 * PRZEWÓD OCHRONNY WSPÓLNY
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
54 * Przewód sterujący X1
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
55 * Przewód zasilania wentylatora
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
56 * Przewód zasilania wentylatora
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
57 17 Naczynie wyrównawcze
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1
WINDOSOR INTEGRA

woda grzewcza
heating water
отопительной воды
Heizwasser
1
WINDSOR INTEGRA


woda użytkowa
domestic water
хозяйственной воды
Nutzwasser
58 * PODZ. OCIEKACZA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
WINDOSOR INTEGRA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
59 * WĄŻ SILIKONOWY Ø6 x Ø9 x 800 mm
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
60 * WĘŻYK SILIKONOWY Ø6 x Ø9 x 700 mm
1
WINDSOR INTEGRA
61 * Rura sprężysta DN63
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
62 * Rura sprężysta DN63
1
WINDSOR INTEGRA
63 * Rura sprężysta DN63
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
64 * Zawór kulowy z zaworem zwrotnym
1
WINDSOR INTEGRA
65 * Zawór bezpieczeństwa
1
WINDSOR INTEGRA
66 * Anoda magnezowa
1
WINDSOR INTEGRA
67 * POKRYWA TYLNA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
68 29 SYFON
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
Make a hole Ø4
Сделать отверстие Ø4
Machen ein Loch Ø4

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
69 * Zapinka I
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Mocowanie rur c.o. w hydrobloku
2. Mocowanie zaworu bezpieczeństwa
1. To fasten a pipe of heating water in a hydraulicgroup
2.To fasten a safety valve.
1. Kрепление труб ц.о. в гидроблоке
2. Kрепление предохранительного клапана
1. Befestigung des Heizrohres an dem Hydroblock
2. Befestigung des Sicherheitsventils
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
1. Mocowanie zaworu bezpieczeństwa
1. To fasten a safety valve
1. Крепление предохранительного клапана
1. Befestigung des Sicherheitsventils
70 * Zapinka II
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Mocowanie przetwornika ciśnienia
2. Mocowanie rury zbiornika kompensacyjnego
1. To fasten a pressure transducer,
2. To fasten a pipe of a compensation tank.
1. Kрепление преобразователя давления
2. Kрепление трубы компенсационного бака
1. Befestigung des Druckumsetzers
2. Befestigung des Ausgleichbehälterrohes
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Mocowanie przetwornika ciśnienia
1. To fasten a pressure transducer
1. Kрепление преобразователя давления
1. Befestigung des Druckumsetzers
71 * Zapinka III
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Mocowanie silnika zaworu trójdrogowego
1. To fasten an engine of 3-ways valve
1. Kрепление двигателя трёхходового клапана
1. Befestigung des Dreiwegeventilsmotors
72 * Zapinka ø9
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
1. Mocowanie przetwornika ciśnienia
2. Mocowanie rury zbiornika kompensacyjnego

1. To fasten a pressure transducer,
2. To fasten a pipe of a compensation tank.

1. Kрепление преобразователя давления
2. Kрепление трубы компенсационного бака

1. Befestigung des Druckumsetzers
2. Befestigung des Ausgleichbehälterrohes
73 * KLIPS
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
74 * Klips ø18/ø30
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
1. Mocowanie rur c.o. w hydrobloku
1. To fasten a pipe of heating water in a hydraulicgroup
1. Kрепление труб ц.о. в гидроблоке
1. Befestigung des Heizrohres an dem Hydroblock
75 * Zapinka IV
3
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1.Mocowanie rury c.w.u. w hydrobloku (20-50 kW)
2. Mocowanie rury z.w.u w hydrobloku (20-50 kW)
3. Mocowanie rury By-pass w hydrobloku (20-35 kW)

1. To fasten a pipe of domestic warm water in a hydraulic group (20-50 kW)
2. To fasten a pipe of domestic cold water in a hydraulic group (20-50 kW)
3. To fasten a By-pass pipe in a hydraulic group
(20-35 kW)

1.Крепление трубы теплой хозяйственной воды в гидроблоке (20-50 kW)
2. Kрепление трубы холодной хозяйственной воды в гидроблоке (20-50 kW)
3. Крепление трубы байпасс в гидроблоке
(20-35 kW)

1. Befestigung des Warm- oder (20-50 kW)
2. Kaltwasserrohres an dem Hydroblock (20-50 kW)
3. Befestigung des Brauchwasserrohres
an dem Hydroblock (20-35 kW)
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
1.Mocowanie rury c.w.u. w hydrobloku (20-50 kW)
2. Mocowanie rury z.w.u w hydrobloku (20-50 kW)
3. Mocowanie rury By-pass w hydrobloku (20-35 kW)

1. To fasten a pipe of domestic warm water in a hydraulic group (20-50 kW)
2. To fasten a pipe of domestic cold water in a hydraulic group (20-50 kW)
3. To fasten a By-pass pipe in a hydraulic group
(20-35 kW)

1.Крепление трубы теплой хозяйственной воды в гидроблоке (20-50 kW)
2. Kрепление трубы холодной хозяйственной воды в гидроблоке (20-50 kW)
3. Крепление трубы байпасс в гидроблоке
(20-35 kW)

1. Befestigung des Warm- oder (20-50 kW)
2. Kaltwasserrohres an dem Hydroblock (20-50 kW)
3. Befestigung des Brauchwasserrohres
an dem Hydroblock (20-35 kW)
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Mocowanie rury naczynia kompensacyjnego w hydrobloku,
1. To fasten a pipe of a compensation tank in a hydraulic group
1. Kрепление трубы расширительного бака в гидроблоке
1. Befestigung des Ausgleichgefässrohres an dem Hydroblock
76 * Uszczelka Oring
3
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1.Połączenie rurki z.w.u.z hydroblokiem
2. Połączenie rurki c.w.u. z hydroblokiem
3. Połączenie rurki by-pass z hydroblokiem

1. To connect a pipe of domestic cold water with a hydraulic group
2. To connect a pipe of domestic hot water with a hydraulic group
3. To connect a by – pass pipe with a hydraulic group

1. Cоединение трубки холодной хозяйственной воды с гидроблоком
2. Cоединение трубки теплой хозяйственной воды с гидроблоком
3. Cоединение трубки бай-пасс с гидроблоком

1. Verbindung des Kaltbrauch- wasserrohres mit dem Hydroblock
2. Verbindung des Warmwasserrohres mit dem Hydroblock
3. Verbindung des Bypassrohres mit dem Hydroblock
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1.Uszczelnienie rurki naczynia kompensacyjnego
1.To seal a pipe of a compensation tank
1.Уплотнение трубки компенсационного бака
1.Dichtung des Ausgleichbehälterrohres
1
1. Połączenie rurki by-pass z hydroblokiem
1. To connect a by – pass pipe with a hydraulic group
1. Cоединение трубки бай-пасс с гидроблоком
1. Verbindung des Bypassrohres mit dem Hydroblock
77 * Uszczelka
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Połączenie rurki z czujnikiem przepływu w.u.
2. Uszczelnienie rury by – pass

1. To connect a pipe with a domestic water
flow switch
2. To seal a by-pass pipe

1. Cоединение трубки с датчиком протока
хозяйственной воды
2. Уплотнение трубы бай-пасса

1. Verbindung des Rohres mit dem
Durflussfühler
2. Dichtung des Bypassrohr
78 * Uszczelka do wody
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie rurki naczynia kompensacyjnego
1. To seal a pipe of a compensation tank
1. Уплотнение трубки расирительного бака
1. Dichtung des Ausgleichbehälterrohres
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
79 * Uszczelka Oring
5
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
20-50kW
2 szt./pcs./шт. Stück

1. Uszczelnienie rur z wymiennikiem spaliny – woda
1. To seal connections between pipes and
a flue-gas - water heat exchanger
1. Уплотнение трyв c теплообменникoм
1. Dichtung des Abgas-
Wasserwärmetauschersrohres

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

2. Uszczelnienie rury z hydroblokiem
2. To seal a connection between a pipe and a hydraulic group
2. Уплотнение трубы с гидроблоком
2. Dichtung des Rohres mit dem Hydroblock

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

3. Uszczelnienie zaworu bezp.
3. To seal the safety valve
3. Уплотнение предохранительного клапана
3. Dichtung des Sicherheitventils

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

4. Uszczelnienie króćca pompy
4. To seal the pump’s connector
4. Уплотнение патрубка насоса
4. Dichtung des Pumpestützens
7
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
20-50kW
2 szt./pcs./шт. Stück

1. Uszczelnienie rur z wymiennikiem spaliny – woda
1. To seal connections between pipes and
a flue-gas - water heat exchanger
1. Уплотнение трyв c теплообменникoм
1. Dichtung des Abgas-
Wasserwärmetauschersrohres

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

2. Uszczelnienie rury z hydroblokiem
2. To seal a connection between a pipe and a hydraulic group
2. Уплотнение трубы с гидроблоком
2. Dichtung des Rohres mit dem Hydroblock

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

3. Uszczelnienie zaworu bezp.
3. To seal the safety valve
3. Уплотнение предохранительного клапана
3. Dichtung des Sicherheitventils

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

4. Uszczelnienie króćca pompy
4. To seal the pump’s connector
4. Уплотнение патрубка насоса
4. Dichtung des Pumpestützens

50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

5. Uszczelnienie rurki by-passu
5. To seal a by-pass pipe
5. Уплотнение трубки бай-пассa
5. Bypassdichtung

50kW
1 szt./pcs./шт Stück.

6. Uszczelnienie zaworu do napełniania
6. To seal a filling valve
6. Уплотнение клапан заправки
6. Füllventil dichtung
9
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
20-50kW
4 szt./pcs./шт. Stück
1. Uszczelnienie wymiennika płytowego
1. To seal a plate heat exchanger
1. Уплотнение пластинчатого теплообменника
1. Dichtung des Plattewärmetauschers

20-50kW
2 szt./pcs./шт. Stück
2. Uszczelnienie rur z wymiennikiem spaliny – woda
2. To seal connections between pipes and a flue-gas - water heat exchanger
2. Уплотнение трyв c теплообменникoм продукты сгорания-вода
2. Dichtung des Abgas-Wasserwärmetauschersrohres

20-50kW
1 szt./pcs./шт. Stück
3. Uszczelnienie zaworu bezpieczeństwa
3. To seal the safety valve
3. Уплотнение предохранительного клапана
3. Dichtung des Sicherheitventils

20-50kW
1 szt./pcs./шт. Stück
4. Uszczelnienie króćca pompy
4. To seal the pump’s connector
4. Уплотнение патрубка насоса
4. Dichtung des Pumpestützens

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.
5. Uszczelnienie rury z hydroblokiem
5. To seal a connection between a pipe and a
hydraulic group
5. Уплотнение трубы с гидроблоком
5. Dichtung des Rohres mit dem Hydroblock
10
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
20-50kW
4 szt./pcs./шт. Stück
1. Uszczelnienie wymiennika płytowego
1. To seal a plate heat exchanger
1. Уплотнение пластинчатого теплообменника
1. Dichtung des Plattewärmetauschers

20-50kW
2 szt./pcs./шт. Stück
2. Uszczelnienie rur z wymiennikiem spaliny – woda
2. To seal connections between pipes and a flue-gas - water heat exchanger
2. Уплотнение трyв c теплообменникoм продукты сгорания-вода
2. Dichtung des Abgas-Wasserwärmetauschersrohres

20-50kW
1 szt./pcs./шт. Stück
3. Uszczelnienie zaworu bezpieczeństwa
3. To seal the safety valve
3. Уплотнение предохранительного клапана
3. Dichtung des Sicherheitventils

20-50kW
1 szt./pcs./шт. Stück
4. Uszczelnienie króćca pompy
4. To seal the pump’s connector
4. Уплотнение патрубка насоса
4. Dichtung des Pumpestützens

20-50kW
1 szt./pcs./шт Stück.
5. Uszczelnienie rury z hydroblokiem
5. To seal a connection between a pipe and a
hydraulic group
5. Уплотнение трубы с гидроблоком
5. Dichtung des Rohres mit dem Hydroblock

50kW
1 szt./pcs./шт. Stück

6. Uszczelnienie zaworu do napełniania
6. To seal a filling valve
6. Уплотнение клапан заправки
6. Füllventil dichtung
80 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Uszczelnienie przyłącza przetwornika ciśnienia
1. To seal a connector of a pressure transducer
1. Уплотнение соединения преобразователя
давления
1. Dichtung des Druckumsetzeranschlusses
81 * USZCZELKA
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Uszczelnienie rurki by-passu
1. To seal a by-pass pipe
1. Уплотнение трубки бай-пассa
1. Bypassdichtung
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie rurki by-passu
1. To seal a by-pass pipe
1. Уплотнение трубки бай-пассa
1. Bypassdichtung
82 * Uszczelka wylotu spalin
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
83 51 Uszczelka zesp. mieszającego płaska
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
84 50 Uszczelka zesp. mieszającego płaska
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
85 50a Uszczelka wentylatora 83/60
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
86 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Uszczelnienie zaworu gazowego z zespołem mieszającym
1. To seal a Gas valve with Mixing unit
87 * USZCZELKA Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Połączenie króćca gazowego z zaworem gazowym
1. To connect a gas connector with a gas valve
1. Соединение газового патрубка с газовым
клапаном
1. Verbindung des Gasstutzens mit dem Gasventil
88 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1.Połączenie rurki gazowej z króćcem zesp.gazowego
1. To connect a gas pipe with a gas unit connector
1.Соединение газовой трубки с патрубком газового клапана
1. Verbindung der Gasrohr mit dem Gasventilsstützen
89 * USZCZELKA Ø105
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie pokrywy w płycie górnej
1. To seal a cover in an upper plate
1. Уплотнение крышы в верхней плите
1. Dichtung des Deckels in der oberer Platte
90 * USZCZELKA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie rury na złączce w hydrobloku
1. To seal a pipe on a connector in a hydroblock
1. Уплотнение трубы на муфте в гидроблоке
1. Dichtung der Rohr an dem Hydroblcksverbinderer
91 * USZCZELKA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Połączenie rury gazowej z króćcem
1. To connect a gas pipe with a connector
1. Соединение газовой трубы с патрубком
1. Verbindung der Gasrohr mit dem Stützen
92 * USZCZELKA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Połączenie rurki z naczyniem wzbiorczym
1. To connect a pipe with a compensation tank
1. Cоединение трубки с расширительном баком
1. Verbindung des Rohres mit dem usdehnungsgefäß
93 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie trzpienia zaworu do napełniania
1. To seal a filling valve’s stem
1. Уплотнение штифта заправочного клапана
1. Dichtung des Anfühlventils
94 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie trzpienia zaworu do napełniania
1. To seal a filling valve’s stem
1. Уплотнение штифта заправочного клапана
1. Dichtung des Anfühlventils
95 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie osi zaworu trójdrożnego
1. To seal of an axle of a 3 – way valve
1. Уплотнение оси трёхходового клапана
1. Dichtung der Dreiwegeventilsachse
96 * Uszczelka Oring
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie tulejek zewnętrznych zaworu
trójdrożnego
1. To seal external muffs of a 3 – way valve
1. Уплотнение внешних втулок трёхходового
клапана
1. Dichtung der Äußeren Dreiwegeventilstülle
97 * Uszczelka Oring
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie grzybków na osi zaworu trójdrożnego
1. To seal heads on an axis of a 3-way valve
1. Уплотнение грибков на оси трёхходового клапана
1. Dichtung des „Pilzchen” an der
Dreiwegeventilsachse
98 * Uszczelka Oring
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie grzybków zaworu trójdrożnego
1. To seal heads of a 3-way valve
1. Уплотнение грибков трёхходового клапана
1. Dichtung der „Pilzchen” des Dreiwegeventils
99 * Uszczelka Oring
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie tulejek by passu
1. To seal by – pass’s sleeves
1. Уплотнение втулок бай-пасса
1. Dichtung der Bypasstülle
100 * Uszczelka Oring
2
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
 • WINDSOR-50
1. Uszczelnienie korpusow zaworu trójdrogowego
1. To seal bodies of a 3-way valve
1. Уплотнение корпусов трёхходового клапана
1. Dichtung des Dreiwegeventilskorps
101 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Uszczelnienie odpowietrznika pompy
1. To seal a vent of a pump
1. Уплотнение воздухоодводчика насоса
1. Dichtung des Pumpeentlüfters
102 * Uszczelka
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
1. Uszczelnienie silnika pompy
1. To seal a motor of a pump
1. Уплотнение двигателя насоса
1. Dichtung des Pumpemotors
103 * Uszczelka
1
WINDSOR INTEGRA

1. Uszczelnienie rurki by-passu
1. To seal a by-pass pipe
1. Уплотнение трубки бай-пассa
1. Bypassdichtung
104 * Uszczelka Oring
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
105 * USZCZELKA
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
1.Połączenie rurki gazowej z króćcem zesp.gazowego
1. To connect a gas pipe with a gas unit connector
1.Соединение газовой трубки с патрубком газового клапана
1. Verbindung der Gasrohr mit dem Gasventilsstützen

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
106 * Zestaw naprawczy - uszczelki do kotła dwufunkcyjnego
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
W skład zestawu naprawczego wchodzą :
The set includes:
В комплекте находятся:
Der Reparatursatz beinhaltet
1. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.00.14 8 szt./pcs./шт. Stück
2. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring 0700.01.00.10 1 szt./pcs./шт./Stück
3. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0850.00.00.08 1 szt./pcs./шт. Stück
4. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.00.15 1 szt./pcs./шт. Stück
5. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.00.00.08 1 szt./pcs./шт Stück.
6. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.00.11 3 szt./pcs./шт. Stück
7. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.27 1 szt./pcs./шт. Stück
lub / or / или/oder 0300.00.00.13
8. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung / 0700.01.00.16 2 szt./pcs./шт. Stück
9. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung /105 0950.10.00.12 1 szt./pcs./шт. Stück
10. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.03.02 1 szt./pcs./шт. Stück
11. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.03.04 1 szt./pcs./шт. Stück
12. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.01.05 1 szt./pcs./шт. Stück
13. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.01.06 2 szt./pcs./шт. Stück
14. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.01.10 2 szt./pcs./шт Stück.
15. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.01.11 2 szt./pcs./шт. Stück
16. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.01.18 2 szt./pcs./шт. Stück
17. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.01.21 2 szt./pcs./шт. Stück
18. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.04.22 1 szt./pcs./шт. Stück
19. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0700.01.04.12 1 szt./pcs./шт. Stück
20. Uszczelka / Gasket / Прокладка / Dichtung 0720.04.00.05 1 szt./pcs./шт. Stück
21. Uszczelka / Gasket / Прокладка / Dichtung 0720.05.00.02 1 szt./pcs./шт. Stück
22. Uszczelka / Gasket / Прокладка /Dichtung 0370.00.00.09 1 szt./pcs./шт. Stück
23. Uszczelka / Gasket / Прокладка / Dichtung 0700.01.00.06 2 szt./pcs./шт. Stück
24. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.26 1 szt./pcs./шт Stück.
107 * Zestaw naprawczy - uszczelki do kotła jednofunkcyjnego
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-20
 • ECOCONDENS CRYSTAL-25
 • ECOCONDENS CRYSTAL-35
 • WINDSOR-20
 • WINDSOR-25
 • WINDSOR-35
W skład zestawu naprawczego wchodzą :
Repair set includes:
В комплекте находятся:
Der Reparatursatz beinhaltet
1. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо//Dichtung Oring 0700.01.00.14 5 szt./pcs./шт/.Stück
2. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0850.00.00.08 1 szt./pcs./шт/
3. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.00.15 1 szt./pcs./шт. Stück
4. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.00.00.08 1 szt./pcs./шт/Stück.
5. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.00.11 1 szt./pcs./шт./ Stück
6. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0560.00.00.27 1 szt./pcs./шт. Stück/
lub / or / или/oder 0300.00.00.13
7. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung /105 0950.10.00.12 1 szt./pcs./шт./ Stück
8. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.04.22 1 szt./pcs./шт/Stück.
9. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0700.01.04.12 1 szt./pcs./шт/Stück.
12. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0370.00.00.09 1 szt./pcs./шт./ Stück
13. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung 0560.00.00.04 2 szt./pcs./шт. Stück/
16. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.26 1 szt./pcs./шт Stück.
108 * Zestaw naprawczy - uszczelki do kotła WINDSOR INTEGRA DWUFUNKCYJNY
1
WINDOSOR INTEGRA
W skład zestawu naprawczego wchodzą /Repair set includes:/
В комплекте находятся:/Der Reparatursatz beinhaltet
1. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо//Dichtung Oring 0700.01.00.14 8 szt./pcs./шт/.Stück
2. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0850.00.00.08 2 szt./pcs./шт/
3. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.00.15 1 szt./pcs./шт. Stück
4. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.00.00.08 1 szt./pcs./шт/Stück.
5. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.00.11 1 szt./pcs./шт./ Stück
6. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0560.00.00.27 1 szt./pcs./шт. Stück/
lub / or / или/oder 0300.00.00.13
7. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung /105 0950.10.00.12 1 szt./pcs./шт./ Stück
8. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0700.01.04.22 1 szt./pcs./шт/Stück.
9. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0700.01.04.12 1 szt./pcs./шт/Stück.
10. Uszczelka / Gasket / Прокладка /Dichtung 0720.04.00.05 1 szt./pcs./шт. Stück/
11. Uszczelka / Gasket / Прокладка /Dichtung 0700.01.00.16 1 szt./pcs./шт. Stück/
lub / or / или/oder 0300.00.00.08
12. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0370.00.00.09 7 szt./pcs./шт./ Stück
13. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung 0560.00.00.04 1 szt./pcs./шт. Stück/
16. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.26 1 szt./pcs./шт Stück.
109 * Zestaw naprawczy - uszczelki do kotła
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
W skład zestawu naprawczego wchodzą :/The set includes:
В комплекте находятся:/ Der Reparatursatz beinhaltet
1. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.00.14 10 szt./pcs./шт. Stück
2. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring 0700.01.00.10 1 szt./pcs./шт./Stück
3. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0850.00.00.08 1 szt./pcs./шт. Stück
4. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.00.11 3 szt./pcs./шт. Stück
5. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.27 1 szt./pcs./шт. Stück
lub / or / или/oder 0300.00.00.13
6. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung / 0700.01.00.16 3 szt./pcs./шт. Stück
7. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung /105 0950.10.00.12 1 szt./pcs./шт. Stück
8. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.03.02 1 szt./pcs./шт. Stück
9. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.03.04 1 szt./pcs./шт. Stück
10. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.01.05 1 szt./pcs./шт. Stück
11. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.01.06 2 szt./pcs./шт. Stück
12. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо Dichtung Oring / 0700.01.01.10 2 szt./pcs./шт Stück.
13. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.01.11 2 szt./pcs./шт. Stück
14. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.01.18 2 szt./pcs./шт. Stück
15. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/ Dichtung Oring 0700.01.01.21 2 szt./pcs./шт. Stück
16. Uszczelka / Gasket / Прокладка / Dichtung 0720.04.00.05 1 szt./pcs./шт. Stück
17. Uszczelka / Gasket / Прокладка /Dichtung 0370.00.00.09 1 szt./pcs./шт. Stück
18. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.26 1 szt./pcs./шт Stück.
19. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 1880.00.00.44 1 szt./pcs./шт Stück.
20. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0850.00.00.06 1 szt./pcs./шт Stück.
21. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0700.00.00.08 1 szt./pcs./шт Stück.
110 * Zestaw naprawczy
1
 • ECOCONDENS CRYSTAL-50
 • WINDSOR-50
W skład zestawu naprawczego wchodzą :/Repair set includes:
В комплекте находятся:/Der Reparatursatz beinhaltet
1. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо//Dichtung Oring 0700.01.00.14 5 szt./pcs./шт/Stück
2. Uszczelka oring / O-ring gasket / Прокладка О-кольцо/Dichtung Oring 0850.00.00.08 1 szt./pcs./шт/ Stück
3. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0700.01.00.10 1 szt./pcs./шт/Stück
4. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0560.00.00.27 1 szt./pcs./шт/ Stück
lub / or / или/oder 0300.00.00.13
5. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung /105 0950.10.00.12 1 szt./pcs./шт/ Stück
6. Uszczelka / Gasket / Прокладка /Dichtung 0720.04.00.05 1 szt./pcs./шт/ Stück
7. Uszczelka / Gasket / Прокладка/Dichtung 0370.00.00.09 1 szt./pcs./шт/ Stück
8. Uszczelka / Gasket / Прокладка Dichtung 0560.00.00.04 1 szt./pcs./шт/ Stück
9. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0560.00.00.26 1 szt./pcs./шт/Stück
10. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 1880.00.00.44 1 szt./pcs./шт/Stück
11. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0850.00.00.06 1 szt./pcs./шт/Stück
12. Uszczelka / Gasket / Прокладка/ Dichtung 0700.00.00.08 1 szt./pcs./шт Stück.
111 * Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego
1
Obowiązuje w naprawach pogwarancyjnych
For after - guarantee repairs
Только для послегарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
W skład zestawu wchodzą:
The set includes:
В комплекте находятся:

1. Tulejka zewn. / External sleeve / Внешняя втулка 0700.01.01.03 1 szt./pcs./шт. /Stück
2. Tulejka wewn. / Internal sleeve / Внутренная втулка 0700.01.01.04 1szt./pcs./шт. /Stück
3. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø2.84x2.62. 0700.01.01.05 1 szt./pcs./шт. /Stück
4. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø21.89x2.62. 0700.01.01.06 2 szt./pcs./шт. /Stück
5. Prowadnica / Guide / Водилка/ Führung 0700.01.01.07 1 szt./pcs./шт. /Stück
6. Sprężyna / Spring / Пружина/ Feder 0700.01.01.08 1 szt./pcs./шт. /Stück
7. Grzybek / Head / Грибок/ Pilzchen 0700.01.01.09 2 szt./pcs./шт. /Stück
8. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø2.9x1.78 0700.01.01.10 2 szt./pcs./шт. /Stück
9. Oring / O-ring / О-кольцо/ Oring Ø13.1x2.62. 0700.01.01.11 2 szt./pcs./шт. /Stück
10. Zawleczka / Cotter pin / Шплинт/ Splint 0700.01.01.12 2 szt./pcs./шт. /Stück
11. Oś / Axis / Ось/ Axe 0700.01.01.13 1 szt./pcs./шт. /Stück
12. Łącznik pionowy/Vertical connector/ 1490.01.01.01 1 szt./pcs./шт. /Stück
Вертикальный соединитель/Muffe senkrecht
112 * Zestaw naprawczy korpusu zaworów
1
Obowiązuje w naprawach pogwarancyjnych
For after - guarantee repairs
Только для послегарантийных ремонтов
Bei Garantiereparatur pflichtig
W skład zestawu wchodzą:
The set includes:
В комплекте находятся:

1. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø1.8x2.65 0700.01.03.02 1 szt./pcs./шт. /Stück
2. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø5.28x1.78 0700.01.03.04 1 szt./pcs./шт. /Stück
3. Oring / O–ring / О-кольцо / Oring Ø9.25x1.78 0700.01.00.10 1 szt./pcs./шт. /Stück
4. Pokrętło / Knob / Поворотная ручка/ Drehknopf 0 700.01.03.08 1 szt./pcs./шт. /Stück