K-159:2000/PL

G-19-01 termaQ G-19-02 termaQ elektronic G-19-02 termaQ aqua-power (w produkcji od 1998 r. do 09.2006 r.)WGP0373.00.00.00 OGRZEWACZ TERMAQ G-19-01 2E-G20 20MBAR
WGP0383.00.00.00 OGRZEWACZ TERMAQ G-19-02 2E-G20 20MBAR


picture in details map section

l.p. ref. Nazwa Nr katalogowy ilość Wystepuje w Uwagi
1 1 Dysza palnika
ozn.dyszy: 171
na gaz: 2Ln-GZ300 i 2Ls-GZ350
12
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: 135
na gaz: 2Lw-GZ410
12
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: 126
na gaz: 2E-G20
12
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: 72
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
12
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
2 2 Uszczelka palnika głównego
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelka palnika głównego
3 3 Podzespół palnika zapalającego
na gaz: 2Ln-GZ300 & 2Ls-GZ350
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2Lw-GZ410
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2E-G20
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 3PB/P-G30/G31
1
 • Ogrzewacz G-19-01
4 4 Dysza palnika zapalającego
na gaz: 2Ln-GZ300 & 2Ls-GZ350
1
 • Ogrzewacz G-19-01
1
 • Ogrzewacz G-19-01
1
 • Ogrzewacz G-19-01
1
 • Ogrzewacz G-19-01
5 5 Zespół palnika zapalającego
1
 • Ogrzewacz G-19-02
1
 • Ogrzewacz G-19-02
1
 • Ogrzewacz G-19-02
1
 • Ogrzewacz G-19-02
6 6 Dysza palnika zapalającego
1
 • Ogrzewacz G-19-02
1
 • Ogrzewacz G-19-02
1
 • Ogrzewacz G-19-02
1
 • Ogrzewacz G-19-02
7 7 Blaszka
 • Ogrzewacz G-19-02
8 9 Dysza palnika zapalającego
w produkcji od sierpnia 2005r.
ozn.dyszy: G
na gaz: na gaz 2Ln-GZ300 na gaz 2Ls-GZ350
zast.od: 2005-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: G
na gaz: 2Lw-GZ410
zast.od: 2005-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: G
na gaz: 2E-G20
zast.od: 2005-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: P
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
zast.od: 2005-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-02
9 10 Dysza palnika zapalającego
w produkcji od sierpnia 2005r.
ozn.dyszy: D
na gaz: na gaz 2Ln-GZ300 na gaz 2Ls-GZ350
zast.od: 2005-07-31
1
ozn.dyszy: C
na gaz: 2Lw-GZ410
zast.od: 2005-07-31
1
ozn.dyszy: C
na gaz: 2E-G20
zast.od: 2005-07-31
1
ozn.dyszy: A
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
zast.od: 2005-07-31
1
10 8 Dysza palnika
w produkcji od sierpnia 2005r.
ozn.dyszy: 170
na gaz: 2Ln-GZ-300 2Ls-GZ350
zast.od: 2005-07-31
13
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: 130
na gaz: 2Lw-GZ410
zast.od: 2005-07-31
13
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: 115
na gaz: 2E-G20
zast.od: 2005-07-31
13
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
ozn.dyszy: 70
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
zast.od: 2005-07-31
13
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
11 11 Tulejka
1
 • Ogrzewacz G-19-02
sprawdzić !!!!!!!!
1
sprawdzić !!!!!!!!
12 12 Tulejka dociskowa
1
 • Ogrzewacz G-19-02
do mocowania dyszy palnika zapalającego
wraz z tulejką
sprawdzić !!!!!!!!
1
sprawdzić !!!!!!!!
13 13 Elektroda
w produkcji od sierpnia 2005r.
zast.od: 2005-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
14 14 DOCISK ELEKTRODY
1
do mocowania
elektrody zapalającej
sprawdzić !!!
15 15 ELEKTRODA JONIZUJĄCA
w produkcji od sierpnia 2005r.
zast.od: 2005-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-02
16 16 WKRĘT SPECJALNY
1
 • Ogrzewacz G-19-02
do mocowania
elektrody jonizującej
17 17 ARMATURA WODNO-GAZOWA GW40A
na gaz: 2Ln-GZ-300 2Ls-GZ350
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2Lw-GZ410
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2E-G20
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 3PB/P-G30/G31
1
 • Ogrzewacz G-19-01
18 18 KPL.PRZEZBROJENIOWY dla armatury GW40
na gaz: 2Ln-GZ300 2Ls-GZ350
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2Lw-GZ410
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2E-G20
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
1
 • Ogrzewacz G-19-01
19 19 ARMATURA GAZOWA GW40
na gaz: 2Ln-GZ300; 2Ls-G2.350
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2Lw-G27
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 2E-G20
1
 • Ogrzewacz G-19-01
na gaz: 3PB/P-G30/G31
1
 • Ogrzewacz G-19-01
20 20 KPL.NAPRAWCZY ZAWORU GRZYBKOWEGO
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
21 21 ELEKTROMAGNES
1
 • Ogrzewacz G-19-01
22 22 WKRĘT ZAŚLEPIAJĄCY
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Do wyczerpania zapasów
Do zaślepiania końcówki
pomiaru ciśnienia gazu.
23 23 WKRET REGULACYJNY
1
 • Ogrzewacz G-19-01
Do regulacji wydatku gazu
na palniku zapalającym
24 24 POKRETLO WYBORU TEMP.
1
 • Ogrzewacz G-19-01
25 25 POKRYWKA WODNA GW40
1
 • Ogrzewacz G-19-01
26 26 ARMATURA WODNA
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
27 27 PODZESPÓŁ PRZEPONY
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
28 28 FILTR GAZU
1
 • Ogrzewacz G-19-01
29 29 FILTR WODY
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
30 30 WYBIERAK TEMPERATURY
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
31 31 REGULATOR ILOŚCI WODY
zast.od: 2002-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
W armaturach
GW40A i GW50A
produkow.
od sierpnia 2002r
32 32 PRZEWOD ZAPALACZA
1
 • Ogrzewacz G-19-01
33 33 ARMATURA WODNO-GAZ. GW50A
na gaz: 2Ln-GZ300; 2Ls-GZ350
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 2Lw-GZ410
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 2E-G20
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
1
 • Ogrzewacz G-19-02
34 34 CIŚNIENIOWY ZAWÓR RÓŻNICOWY
1
 • Ogrzewacz G-19-02
35 35 KPL.PRZEZBROJENIOWY dla armatury GW50
W skład kompletu wchodzą:
-stożek gazowy I,
-stożek gazowy II,
-dwa gniazda stożka gazowego
na gaz: 2Ln-GZ300 2Ls-GZ350
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 2Lw-GZ410
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 2E-G20
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
1
 • Ogrzewacz G-19-02
36 36 ARMATURA GAZOWA GW50
na gaz: 2Ln-GZ300 2Ls-GZ350
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 2Lw-GZ410
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 2E-G20
1
 • Ogrzewacz G-19-02
na gaz: 3PB/P-G30/G31 (skroplony B i C)
1
 • Ogrzewacz G-19-02
37 37 POKRYWA GW50
1
 • Ogrzewacz G-19-02
38 38 POKRETLO WYDATKU GAZU
1
 • Ogrzewacz G-19-02
39 39 POKRETLO WYBORU TEMP.
1
 • Ogrzewacz G-19-02
40 40 USZCZELKA
1
 • Ogrzewacz G-19-02
41 41 DŹWIGNIA
1
 • Ogrzewacz G-19-02
42 42 POKRYWKA WODNA GW50
1
 • Ogrzewacz G-19-02
43 43 FILTR GAZU
1
 • Ogrzewacz G-19-02
44 44 USZCZELKA 28x22x1,5
2
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelnia wylot gazu
z armatury wodno-gazowej
i połączenie z palnikiem
45 45 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 20x2
1
 • Ogrzewacz G-19-01
Uszczelnia:

wlot gazu do armatury

2
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelnia:

wlot gazu do armatury i
połączenie ze stabilizatorem gazu
46 46 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 14X2
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelnienie zaślepki regulatora
ilości wody
47 47 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 6X2
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelnienie wybieraka
temperatury
48 48 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 18x2,5
1
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelnienie ciśnieniowego
zaworu różnicowego
49 49 STABILIZATOR STRUMIENIA GAZU
1
 • Ogrzewacz G-19-02
50 50 PRZEPONA
1
 • Ogrzewacz G-19-02
51 51 PODZ.PRZEWODU TERMOPARY
zast.od: 1999-12-09
1
 • Ogrzewacz G-19-01
Uwaga:
termopara z wkrętem!
52 51 PODZESPÓŁ PRZEWODU TERMOPARY
zast.od: 2005-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-01
Uwaga:
termopara z wkrętem!
53 52 OGRANICZNIK TEMPERATURY
zast.do: 1999-12-09
1
 • Ogrzewacz G-19-01
54 53 OGRANICZNIK 95°C
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
95C
55 54 PODZ.PRZEW.ZABEZPIECZEN
1
 • Ogrzewacz G-19-02
56 55 GENERATOR ISKRY
1
 • Ogrzewacz G-19-02
57 56 GNIAZDO BATERII
zast.do: 2001-07-31
1
 • Ogrzewacz G-19-02
W ogrzewaczach produkow.
do sierpnia 2001r
58 57 GNIAZDO BATERII
zast.od: 2001-08-31
1
 • Ogrzewacz G-19-02
W ogrzewaczach produkow.
od września 2001r
59 58 Hydrogenerator z zestawem podłączeniowym
1
 • Ogrzewacz G-19-02
Stosowany zamiennie
60 59 PODZ.PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO
1
 • Ogrzewacz G-19-02
61 60 PODZ.PRZEW.GENERATORA
1
 • Ogrzewacz G-19-02
62 61 SYGNALIZATOR ZUZYCIA BATERII
1
 • Ogrzewacz G-19-02
63 62 WYMIENNIK CIEPLA
zast.od: 1999-10-11
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
64 63 PRZERYWACZ CIĄGU
zast.od: 1999-12-09
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
65 64 KATOWNIK
zast.od: 1999-12-09
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Do wyczerpania zapasów
66 65 PODZESPOL RURY LACZACEJ
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
TermaQ Elektronik
67 66 PODZ.RURY ŁĄCZĄCEJ
1
 • Ogrzewacz G-19-02
Do wyczerpania zapasów
TermaQ AquaPower
68 67 PODZESPOL RURY WYLOTOWEJ
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
69 68 PODZESPOL RURY GAZOWEJ
1
 • Ogrzewacz G-19-01
Do wyczerpania zapasów
70 69 PODZESPOL RURY GAZOWEJ
1
 • Ogrzewacz G-19-02
71 70 PODZ. RURKI ZAPALACZA
1
 • Ogrzewacz G-19-01
72 71 PODZ.RURKI ZAPALACZA
1
 • Ogrzewacz G-19-01
73 72 PODZESPOL RURKI ZAPALACZ
1
 • Ogrzewacz G-19-02
74 73 PODZ.RURKI ZAPALACZA
1
 • Ogrzewacz G-19-02
do palnika zapalającego
patrz poz. 13
75 74 OSLONA PRZEDNIA
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
76 75 MASKOWNICA
1
 • Ogrzewacz G-19-01
77 76 MASKOWNICA
1
 • Ogrzewacz G-19-02
78 77 MASKOWNICA
1
 • Ogrzewacz G-19-02
79 78 OSLONKA DIODY
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Do wyczerpania zapasów
80 79 ZAPINKA
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Do wyczerpania zapasów
81 80 KOŁEK
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Do wyczerpania zapasów
82 81 USZCZELKA 18,4x10x2
3
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelki na podłączeniu wymiennika ciepła i
na wejściu do armatury wodno-gazowej
83 82 USZCZELKA 24x16x2
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Wchodzi pomiędzy
armaturę a
podzespół rury łączącej
84 83 USZCZELKA 6,5x2,5x1
1
 • Ogrzewacz G-19-02
Uszczelnia połączenie rurki zapalacza
z ciśnieniowym zaworem różnicowym
85 84 KRÓCIEC PODLĄCZENIOWY
zast.od: 1999-12-09
1
 • Ogrzewacz G-19-01
 • Ogrzewacz G-19-02
Do wyczerpania zapasów